Plantera träd Calliandra

250 kr

Calliandran är ett av de mest populära buskträden hos Vi-skogens bönder, då det är snabbväxande och ger näringsrikt foder till djuren. Under optimala förhållanden kan trädet uppnå en höjd av 12 meter och en stamdiameter på 30 centimeter.  Det växer väldigt snabbt, förbättrar jordar och rötterna kan fixera kväve.  Calliandra planteras ofta som ett skuggträd runt husen och det täta lövverket ger skydd mot sol och regn.

När du ger bort träd i Vi-skogen bidrar du till att minska fattigdom och förbättra miljön i östra Afrika. För 250 kronor planteras 10 träd. Tack för att du är med och gör skillnad!

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?