Plantera träd Mango

500 kr

Mangoträdet är ett av de viktigaste fruktträden för Vi-skogens bönder och blir normalt 10 till 15 meter högt. Det behöver varmt och fuktigt klimat för att kunna producera bra frukt. Trädet är också populärt som skuggträd för mötesplatser på grund av sin vida täta krona. Mangoträdet ger bland annat ved, mat och dryck och foder till djur.

När du ger bort träd i Vi-skogen bidrar du till att minska fattigdom och förbättra miljön i östra Afrika. För 500 kronor planteras 20 träd. Tack för att du är med och gör skillnad!

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?