Trädplantering och hållbara jordbruksmetoder – för 180 bönder

38 700 kr

Ge 180 bönder utbildning i agroforestry som ger kunskap om trädplantering och hållbara jordbruksmetoder. Resultatet blir ökade skördar, bättre möjlighet att stå emot klimatförändringar och bättre levnadsförhållanden.

Vad ska det stå på ditt gåvobevis?