Tackträd

Genom att tacka artister med träd istället för blommor efter en föreställning kan en arrangör hjälpa många människor ur fattigdom. Idén är egentligen inte ny. ”Dränk ingen i blommor – ge en skog istället!” var rubriken på Sten Lundgrens reportage från Kenya i Tidningen Vi 1983, som blev startskottet för Vi-skogen. Sten uppmanade läsarna att plantera träd i Afrika istället för att ge bort blommor.