FN:s globala hållbarhetsmål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. Målen ska avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och jämlikhet. För alla människor, i alla länder, senast 2030. Målen är ambitiösa. Ska de uppnås måste alla hjälpa till: regeringar, företag, organisationer och privatpersoner. Genom att samarbeta med Vi-skogen bidrar ni till fem av FN:s globala mål: ni skapar förutsättningar till ett bättre klimat och förbättrade levnadsförhållanden för människor i östra Afrika.

Vi-skogen hjälper ert företag med de globala målen

Vi-skogen bekämpar både klimatförändringar och fattigdom genom att plantera träd i östra Afrika. Genom att ingå ett samarbete med Vi-skogen kan vi tillsammans göra skillnad både för enskilda människor och på global nivå. Tillsammans skräddarsyr vi ett samarbete anpassat till er verksamhet.

Vi-skogens arbete behövs

I Vi-skogens verksamhetsländer lever en stor del av befolkningen i fattigdom. Människorna vi riktar vårt arbete mot tillhör världens mest utsatta, och är de som drabbas mest av klimatförändringar som kraftiga regn och lång torka. Därför behövs er hjälp.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss på partnerskap@viskogen.se eller hör av er direkt till Peter för att diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut:

Peter Nordengren
+46 (0)72 070 36 86
peter.nordengren@viskogen.se