FN:s globala hållbarhetsmål

Genom att samarbeta med Vi-skogen bidrar ni till fem av FN:s globala mål: ni skapar förutsättningar till ett bättre klimat och förbättrade levnadsförhållanden för människor i östra Afrika.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål. Målen ska avskaffa extrem fattigdom, lösa klimatkrisen och främja fred och jämlikhet. För alla människor, i alla länder, senast 2030. Målen är ambitiösa. Ska de uppnås måste alla hjälpa till: regeringar, företag, organisationer och privatpersoner.

Vi-skogen hjälper ert företag med de globala målen

Vi-skogen bekämpar både klimatförändringar och fattigdom genom att plantera träd i östra Afrika. Genom att ingå ett samarbete med Vi-skogen kan vi tillsammans göra skillnad både för enskilda människor och på global nivå.

Vi-skogens arbete behövs

I Vi-skogens verksamhetsländer lever en stor del av befolkningen i fattigdom. Människorna vi riktar vårt arbete mot tillhör världens mest utsatta, och är de som drabbas mest av klimatförändringar som kraftiga regn och lång torka. Därför behövs er hjälp.

Vårt bidrag till FN:s Globala hållbarhetsmål:

 

#1 INGEN FATTIGDOM

När träd planteras bland grödor blir marken bördigare och skördarna ökar. Familjerna kan sälja överskottet och får möjlighet att spara pengar som kan investeras i gården eller i barnens skolgång.

 

#2 INGEN HUNGER

Med ökade skördar blir familjerna självförsörjande på mat hela året. Frukt och nötter från träden ger familjerna en mer näringsrik kost och bidrar till minskad undernäring.

 

#5 JÄMSTÄLLDHET

Bönderna utbildas i att driva gården som ett företag, där kvinnan och mannen arbetar jämställt tillsammans och tar gemensamma beslut kring investeringar och utgifter.

 

#13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Genom hållbart jordbruk och agroforestry ökar böndernas motståndskraft mot klimatförändringarna samtidigt som koldioxid binds i träd och mark.

 

#15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Böndernas hållbara odlingsmetoder och plantering av träd återställer utarmad jordbruksmark och ökar den biologiska mångfalden, samtidigt som de bidrar till att återställa ekosystem.

 

Vill ni veta mer?

Kontakta oss på partnerskap@viskogen.se för att diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut.