Tack för att ni Klimatkompenserar genom Vi-skogen

Här hittar ni material som ni kan använda för att visa att ni har klimatkompenserat genom Vi-skogen.

Har ni frågor eller funderingar hör av er till givarservice, så hjälper de gärna till.

Förslag på text – svensk och engelsk:

I år klimatkompenserar vi via @Vi-skogen vilket innebär att vi bidrar till minskad fattigdom, minskade klimatförändringar samt ökad biologisk mångfald. Detta görs genom trädplantering och implementering av hållbara jordbruksmetoder, vilket absorberar växthusgaser samtidigt som de ökar jordbruksproduktiviteten och lyfter bönderna ur fattigdom. #dubbeleffekt

This year, we are carbon offsetting via @Vi-Agroforestry, which means that we contribute to reduced poverty, reduced climate change and increased biodiversity. This is done through tree planting and implementation of sustainable agricultural land management, which absorb greenhouse gases while increasing agricultural productivity and taking farmers out of poverty. #doubleeffect

Logotyper 2024

Logotyp svenska png

Ladda ner

Logotyp English png

Download

E-postsignaturer

E-postsignatur svenska

Ladda ner

E-postsignatur 2 Svenska

Ladda ned

E-mail signature English

Download

Email Signature English

Ladda ned

Email Signature English 2

Ladda ned

Bilder social media

Bildformat 300x169

Ladda ner

Bildformat 300x300

Ladda ner