Viktiga resultat från KACP

  • 21 966 hektar land tillämpas enligt Sustainable Agricultural Land Management (SALM)
  • Tillämpningen av SALM lagrar i genomsnitt 2,14 ton CO2e/hektar/år (resultat från 2017)
  • Totalt 362 414 ton av CO2e har lagrats och verifierats 2010-2017
  • Ökad kunskap hos 29 497 småskaliga bönder kring anpassning av klimatförändringarna samt hur de kan minska sina egna utsläpp kopplat till jordbruket
  • Majsskörden har ökat med 155 % under 8 år, vilket har lett till ökad livsmedelsförsörjning (resultat från 2017)
  • Förbättrade inkomster för hushåll från ökad skörd och försäljning av kolkrediter
  • Ökad tillgång till finansiella tjänster genom utbildning inom spara- och lånegrupper
  • Ökad tillgång till ved, frukt och foder från träd, buskar och grödor.
  • Stärkta bondeorganisationer och stärkt lokalt ägandeskap