Controller

Nu söker vi dig som brinner för att skapa förutsättningar för ekonomistyrningen i organisationen samt löpande analysera och stödja chefer och medarbetare i hela Vi-skogen. Du vill vara med i Vi-skogens spännande utveckling och vara del i att bygga upp verksamheten så att vi tillsammans kan bekämpa fattigdom och bidra till ett bättre klimat.

Rollen som Controller finns inom avdelningen Management Support och du kommer du att ansvara för att driva den globala verksamhetsplanerings- och budgetprocessen, löpande ansvar för uppföljning, prognoser och styrkort tillsammans med organisationens chefer. Du kommer också att ansvara för att säkerställa organisationens regelefterlevnad inom Ekonomiområdet samt att organisationen arbetar strukturerat med risker. Du kommer att arbeta när organisationens Finance/HR.

Läs mer om tjänsten här