Personal på huvudkontoret

Givarservice

Kim Nicoletti

Givarservice

Helene Wennström

Givarservice

Johanna Wolff

Givarservice

Media och påverkan

Malin von Strauss

Media and Advocacy Coordinator

Vi-skogen

Eva Åberg

Verksamhetschef

Saif Omar

Rådgivare uppföljning och utvärdering

Matilda Palm

Rådgivare inom miljö, klimat och agroforestry

Åsa Ljusenius

Koordinator

Sofia Gustafsson

Programhandläggare resursmobilisering

Marknadsavdelningen

Mohammed Mohsen

Marknadschef

Anna Kakuli

Communication Coordinator

Carola Rydstedt

Head of Fundraising unit

Ingrid Lundberg

Head of Strategic Relations & Major Grants unit

Patric Meyer

Project Manager

Anna Wärmländer

CRM-officer/Analyst

Maria Kaarto

Strategic Relations Manager/Advisor

Peter Nordengren

Strategic Relations Manager

Sofie Labraaten

Digital Project Manager/Fundraising Officer

Susanna Wendt

Strategic Relations Manager/Communication Officer

Rebecka Lindmark

Senior Production Officer

Administrativa avdelningen

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Charlotte Bäckstrand

Finance Manager

Anna Karlberg

IT Coordinator

Jonatan Nilsson

Redovisningsekonom

Susan Kronberg

Financial Controller

Anna Jos

Organisationssekreterare

Lada Illarionova Biskup

Compliance Controller

Dragana Bundalo

Office Administrator

Chirag Nagpal

Compliance and Process Coordinator

Human Resources

Olivia Rönnqvist

HR Administrator

David Fältén

HR-chef
LB

Liliane Broberg

HR Partner

Ledningsgruppen

Charlotta Szczepanowski

Arbetande ordförande

Eva Åberg

Verksamhetschef

Andreas Dolk

Internationell chef We Effect

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Marcus Lundstedt

Press- och påverkanchef We Effect

Mohammed Mohsen

Marknadschef

Charlotte Bäckstrand

Finance Manager

David Fältén

HR-chef