Personal på huvudkontoret

Givarservice

Kim Nicoletti

Tf temledare Givarservice

Helene Wennström

Givarservice

Vi-skogen

Eva Åberg

Verksamhetschef

Malin Gustafsson

Samordnare Agroforestry Network (deltid)

Åsa Ljusenius

Samordnare global kommunikation

Chirag Nagpal

Programhandläggare resursmobilisering

Saif Omar

Rådgivare uppföljning och utvärdering

Matilda Palm

Rådgivare för klimatkompensation och resursmobilisering

Joakim Rådström

Presskommunikatör

Marknadsavdelningen

Mohammed Mohsen

Marknadschef

Anna Kakuli

Communication Coordinator

Carola Rydstedt

Fundraising Coordinator

Ingrid Lundberg

Strategic Relations & Major Grants Coordinator

Soroush Elmi

Digital Project Manager

Rebecka Lindmark

Senior Production Officer

Patric Meyer

Project Manager

Lotta Nannmark

Senior Communications Officer

Anna Wärmländer

CRM-officer/Analysist

Maria Kaarto

Strategic Advisor

Peter Nordengren

Business Developer

Johanna Spetz

Key Account Manager

Klara Lindvall

Key Account Manager

Administrativa avdelningen

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Daniela Fitger

Ekonomichef

Lada Illarionova Biskup

Compliance Controller

Dragana Bundalo

Office Administrator

Ikram ul Haque

Project Leader -Finance System ERP

Susann Hervordotter

Redovisningsekonom

Anna Jos

Organisationssekreterare

Anna Karlberg

Administrativ assistent

Susan Kronberg

Financial controller

Sandra Lindholm

Financial Controller

Lisa Unghanse

Financial controller

Human Resources

David Fältén

HR-chef

Olivia Rönnqvist

HR Administrator

Maria Holmertz

HR-konsult

Ledningsgruppen

Anna Tibblin

Generalsekreterare

Eva Åberg

Verksamhetschef

Andreas Dolk

Internationell chef We Effect

Daniela Fitger

Ekonomichef

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Marcus Lundstedt

Press- och påverkanchef We Effect

Siân Maseko

Head of Technical Unit, Senior Gender Advisor We Effect

Mohammed Mohsen

Marknadschef

Saif Omar

Rådgivare uppföljning och utvärdering

David Fältén

HR-chef