Personal på huvudkontoret

Givarservice

Kim Nicoletti

Givarservice

Helene Wennström

Givarservice

Johanna Wolff

Givarservice

Vi-skogen

Eva Åberg

Verksamhetschef

Åsa Ljusenius

Samordnare global kommunikation

Chirag Nagpal

Programhandläggare resursmobilisering

Saif Omar

Rådgivare uppföljning och utvärdering

Matilda Palm

Rådgivare för klimatkompensation och resursmobilisering

Malin von Strauss

Pressansvarig och samordnare global kommunikation

Marknadsavdelningen

Mohammed Mohsen

Marknadschef

Anna Kakuli

Communication Coordinator

Carola Rydstedt

Fundraising Coordinator

Ingrid Lundberg

Strategic Relations & Major Grants Coordinator

Soroush Elmi

Digital Project Manager

Rebecka Lindmark

Senior Production Officer

Patric Meyer

Project Manager

Lotta Nannmark

Senior Communications Officer

Anna Wärmländer

CRM-officer/Analysist

Maria Kaarto

Strategic Advisor

Peter Nordengren

Business Developer

Klara Lindvall

Key Account Manager

Administrativa avdelningen

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Lada Illarionova Biskup

Compliance Controller

Dragana Bundalo

Office Administrator

Ikram ul Haque

Project Leader -Finance System ERP

Susann Hervordotter

Redovisningsekonom

Anna Jos

Organisationssekreterare

Anna Karlberg

Administrativ assistent

Susan Kronberg

Financial controller

Sandra Lindholm

Financial Controller

Lisa Unghanse

Financial controller

Human Resources

Ingrid Wibom

HR-chef

Olivia Rönnqvist

HR Administrator

Maria Holmertz

HR-konsult

Ledningsgruppen

Anna Tibblin

Generalsekreterare

Eva Åberg

Verksamhetschef

Andreas Dolk

Internationell chef We Effect

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef

Marcus Lundstedt

Press- och påverkanchef We Effect

Mohammed Mohsen

Marknadschef

Ingrid Wibom

HR-chef