Anna Tibblin blir ny generalsekreterare för Vi-skogen

Anna Tibblin
Anna Tibblin

Anna Tibblin har idag utsetts till ny generalsekreterare för Vi-skogen och We Effect.

Hon efterträder Anneli Rogeman som den sista maj slutar efter sju år som chef för de båda organisationerna.

Anna Tibblin är sedan 2016 internationell chef för Vi-skogen och We Effect. Innan dess har hon arbetat som regionchef för We Effect i Latinamerika och södra Afrika.

– Jag är både glad och hedrad över det här uppdraget och ser mycket fram att få jobba tillsammans med alla kompetenta medarbetare. Mitt mål är att lägga ner våra organisationer. Den dagen vi inte längre behövs har vi ju lyckats med vårt uppdrag, nämligen att utrota fattigdom och orättvisa, säger Anna Tibblin.

– We Effect och Vi-skogen är professionella organisationer, men bistånd är inget mål i sig, det är en metod för att fördela resurser och bidra till mänsklig utveckling. Vi stöttar människor att jobba tillsammans för att förändra sin situation. Den kooperativa grundidén är att människor är starkare tillsammans.

Anna Tibblin har en lång erfarenhet av biståndsarbete, både från Sverige och världen. Förutom tjänsterna för We Effect i Latinamerika och Södra Afrika var hon under en kort tid landchef för Diakonia i Zimbabwe. Anna Tibblin har även arbetat med att utvärdera biståndsinsatser och som journalist, hon har bland annat varit redaktör för tidningen Omvärlden.

 

Anna kommer att arbeta för att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet, som är ett kärnområde i Vi-skogens arbete.
– De allra fattigaste är kvinnor och de blir allt mer sårbara, bland annat på grund av klimatförändringar. Att stötta kvinnor ger därför störst effekt. Ökad jämställdhet leder till minskad fattigdomen. Jämställdhet är en nyckel till utveckling.

– Anna Tibblin har gjort ett utmärkt jobb som internationell chef, hon kan vår organisation och har 25 års erfarenhet av biståndsarbete. Vi-skogen har utvecklats enormt mycket de senaste åren, och jag är övertygad om att Anna är rätt person att fortsätta driva på den utvecklingsresan säger Ines Uusman, styrelseordförande i Vi-skogen.

 

Anna Tibblin kommer att tillträda den 1 juni.