Trädet som biståndets superhjälte diskuterades i riksdagen

Huruvida trädet är biståndets superhjälte diskuterades i riksdagen i förra veckan. Seminariet anordnades av Vi-skogen tillsammans med riksdagsledamöter från KD och Centerpartiet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet medverkade och från regeringen Diana Janse, statssekreterare till bistånds- och utrikeshandelsministern Johan Forssell.

Diana Janse som representerar regeringens arbete med utveckling av den globala biståndspolitiken slog fast att bönder med småskaliga jordbruk är helt centrala i många länder. Inte bara för att nå försörjning och tillväxt utan också för att minska sårbarheten i världens matförsörjning.
– För bönder med småskaliga jordbruk är handeln fundamental. Tillgången till marknader och därtill som ett nästa steg, tillträde till den formella ekonomin – inte minst för kvinnor. Vi tror att mycket kan göras här för att växla upp arbetet, säger Diana Janse.

Matilda Palm, sakkunnig i agroforestry från Vi-skogen berättade om de stora möjligheterna att skala upp arbetet, inte minst för att sprida kunskap om agroforestry och hur metoden kan spela en allt större roll, både i klimatarbete och jordbruk. Hon underströk att resurser behövs för att utveckla och systematisera kunskapsöverföring.

Janse tog även upp den överenskommelse som nåddes i Montreal i december förra året som är ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Det är en milstolpe i att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Målet är att skydda 30 procent av alla områden på land och till havs och att återställa 30 procent av alla skadade ekosystem.

– Det finns en tydlig rörelse framåt i det internationella arbetet. Det är glädjande att en överenskommelse kunde nås i december. För Sverige och EU var det viktigt att det fanns tydliga mål och mekanismer för uppföljning, säger Diana Janse.

Diana Janse påpekade också vikten av att digitalisera biståndet.
Charlotta Szczepanowski, generalsekreterare på Vi-skogen ser stora framtidsmöjligheter med en digitalisering av Vi-skogens arbete, både när det gäller mätning och löpande uppföljning.

– Vi vill lyfta och utveckla agroforestry som en lösning på vår tids största ödesfrågor. Större fokus på en hållbar omställning för miljön och klimatet och mer global genomslagskraft för agroforestry ger oss möjlighet att växla upp vårt arbete och göra det mer aktuellt än någonsin.

I paneldebatten som följde deltog Gudrun Brunegård (KD), Anna Lasses (C), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Janine Alm Ericson (MP).
– Som politiker måste vi sätta upp mål och prioriteringar. Agroforestry är ett bra exempel på långsiktigt bistånd och det är en för liten del idag som går till jordbruk, påpekade Anna Lasses (C).

Janine Alm Ericsson (MP) menade att enbart fokusera på humanitärt bistånd är en dyr åtgärd.
– Det är bättre att planera långsiktigt för annars samlar man på sig en kostnad.
– Vi är starkt kritiska till att biståndets skärs ner när fattigdomen ökar. Vi vill behålla 1 procent och dessutom ha ett additionellt klimatbistånd och där skulle de projekt som Vi-skogen arbetar med absolut kunna ingå, sa Lotta Johnson Fornarve (V).

Har du frågor om agroforestry eller Vi-skogens arbete? Kontakta generalsekreterare Charlotta Szczepanowski på 08 120 372 10.