Dags för världens ledare att inse nyttan med trädjordbruk

Benta Muga, Kisumu, Kenya Foto Amunga Eshuchi

Nu är FN:s klimattoppmöte i full gång. Vi-skogen, som arbetar med trädjordbruk – agroforestry – och andra hållbara jordbruksmetoder tar tillfället i akt att uppmärksamma makthavare och klimataktivister på fördelarna, och kräva att större satsningar görs.

I början av augusti släppte FNs klimatpanel en rapport som visar att jordbruk och annan markanvändning står för 23 procent av människans utsläpp av växthusgaser. Ska vi begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under två grader, krävs därför krafttag för att ställa om markanvändningen till mer hållbart jordbruk. Jordens medeltemperatur var i juli 1,2 grader högre jämfört med förindustriell tid, den högsta temperatur som uppmätts för en enskild månad.

Rapportens resultat kommer såklart att diskuteras på det stora FN-mötet UN Climate Action Summit, som äger rum idag i New York.

En av de lösningar som nämns i rapporten är agroforestry – trädjordbruk.

Agroforestry, att plantera träd bland grödor, bidrar till att minska mängden koldioxid genom att kol binds i träd och mark. Agroforestry hjälper också människor att anpassa sig till klimatförändringars effekter, då träd binder jorden och skapar motståndskraft mot skadeinsekter, torka och översvämningar. Träden ger också frukt och nötter, som kan ätas eller säljas, djurfoder, byggnadsmaterial och eldningsved, och till ökad bördighet och biologisk mångfald.

Resultatet blir säkrare och större skördar, och möjlighet till mer varierad kost och ekonomisk säkerhet till bonden, som kanske kan skicka sina barn till skolan eller investera i sitt lantbruk för överskottet.

Vi-skogen, som arbetar med agroforestry och andra hållbara jordbruksmetoder i östa Afrika sedan 80-talet, kommer att finnas på plats i New York för att uppmärksamma makthavare och klimataktivister på fördelarna, och kräva att större satsningar görs.

Agroforestry är en metod som bevisligen fungerar, som inte är beroende av kostsamma tekniska lösningar, och skapar både social och ekologisk hållbarhet.

Vi uppmanar nu Sveriges regering, liksom väldens andra ledare, att:

  • Öka kunskapen om fördelarna med trädjordbruk. Det finns mycket kunskap och forskning, men den behöver spridas till fler! Se till exempel https://agroforestrynetwork.org/
  • Öka anslagen till agroforestry. Det finns en potential att omvandla utarmade landskap och odlingsmarker med agroforestry.

På fredag, en knapp vecka efter klimatmötet, genomförs vad som tros bli den största demonstrationen för klimatet någonsin. Människor vill se förändring. Låt oss ta vara på de metoder som redan finns att hindra klimatförändringar och bidra till en mer hållbar värld.

Maria Schultz, verksamhetschef Vi-skogen