Debatt: Låt påskmusten rädda liv!

Francis Nakitto i Uganda kramar sitt första Vi-skogenträd – 25 år gammalt! Tidigare var det svårt att få lyckade skördar. Tack vare träden som kan planteras när du skänker pant får hon ut mer grödor och kan försörja sin familj.

I påskhelgen kommer vi i Sverige tillsammans att dricka 10 miljoner liter påskmust. Varje person i Sverige dricker i snitt en liter must. Genom att låta de pantade burkarna och flaskorna bli till träd kan du både bekämpa fattigdom och klimatförändringar.

I år kommer vi svenskar att dricka ungefär 636 miljoner liter läsk, vilket betyder i snitt 66 liter läsk per person och år. Påskmusten utgör ungefär tio miljoner liter. Varje år pantas drygt 1,8 miljarder burkar och PET-flaskor i Sverige. Med pantsystemet bidrar vi till ett mer hållbart samhälle genom ökad återvinning och minskad nedskräpning. Men du kan också låta pantflaskorna göra ännu mer nytta – genom att låta panten bli nyplanterade träd.

De senaste fyra åren har varit de varmaste som uppmätts på jorden. För merparten av världens 700 miljoner fattiga som försörjer sig på jordbruk är utvecklingen mycket allvarlig. Torka och extremväder betyder förlorade skördar, allt mindre mat på bordet och att barnen inte kan gå till skolan.

Om du väljer att skänka din pant via Biståndsknappen i Coops butiker bidrar du till att plantera träd genom Vi-skogen. För hundra pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera fem nya träd. Träden bidrar till ökade skördar – både indirekt och direkt. De ger frukt, foder till djuren och byggmaterial, men gör också att bönderna kan få ut mer grödor ur sina jordar. Träden skyddar från stark sol och hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall. Dessutom minskar trädplanteringen klimatförändringarna genom att koldioxid binds och lagras i träden och i marken.

Bara under förra året skänkte kunderna i Coops butiker närmare sex miljoner kronor i pant, vilket motsvarar 300 000 nya träd i Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda.

Varje krona som skänks gör verklig nytta i en del av världen som är hårt drabbad. Nästa gång du står vid pantstationen hoppas vi att du vill vara med och göra världen lite mer hållbar!

Henrik Brundin, biolog och vice vd, Vi-skogen
Louise König, hållbarhetschef, Coop Sverige