Experter från Vi-skogen i Almedalen

Vill du fylla din panel i Almedalen med gedigen klimat- och biståndsexpertis? Vi-skogens vice vd Henrik Brundin och agroforestryexpert Linda Andersson kan hjälpa dig. Båda har lång erfarenhet av biståndsarbete inom bland annat miljö- och klimatfrågor, klimatkompensation, hållbart jordbruk, CSR, organisation och ledarskap och är kunniga, entusiasmerande och pedagogiska talare. Hör gärna av dig för mer information eller boka direkt via mail.

 

Henrik Brundin

Expertämnen: Klimatförändringar, hållbar utveckling, klimatkompensation, agroforestry, hållbart jordbruk i utvecklingsländer, fattigdomsminskning, Agenda 2030, organisation och ledarskap.

Om Henrik: Henrik tillträdde som vice vd för Vi-skogen och We Effect i januari 2016. Dessförinnan var han stationerad bland annat som projektchef i Tanzania och som regionchef i Kenya. Där kunde han på nära håll bevittna de utmaningar som lokalbefolkningen på den afrikanska landsbygden står inför i sin vardag. Han har en lång karriär med erfarenhet från Vi-skogen och andra biståndsorganisationer bakom sig. Henrik talar swahili och har fokuserat framförallt på utvecklingsbistånd i Östafrika.
Henrik har även arbetat på konsultföretaget Sweco och på Jordbruksverket. Han är utbildad biolog och har en Master of Science från Sveriges lantbruksuniversitet.

– Vi måste öka produktiviteten i jordbruket globalt och träden är verkligen naturens superhjältar! De binder jorden och håller kvar vatten och näring. Samtidigt ger de ved, mat och foder till djuren. Med trädplantering och hållbara jordbruksmetoder kan människor lyfta sig själva ur fattigdom samtidigt som klimatförändringarna motarbetas. Det funkar – det har jag själv sett i mitt arbete i östra Afrika.

Linda Andersson

Expertämnen: Hållbar utveckling, CSR, partnerskap näringsliv – civilsamhälle, klimatkompensation, agroforestry, hållbart jordbruk i utvecklingsländer, fattigdomsminskning, Agenda 2030, klimatförändringar

Om Linda: Linda är Vi-skogens ämnesansvarige inom hållbart jordbruk och agroforestry sedan januari 2017, och koordinerar även det svenska nätverket Agroforestry Network. Hon var tidigare stationerad på Vi-skogens regionkontor i Kenya med ansvar för Vi-skogens kommunikation och resursmobilisering i östra Afrika. Hon har en bred karriär bakom sig och har jobbat med bland annat hållbarhetsfrågor på SEB och employer branding på konsultbyrån Grant Thornton. Däremellan var hon insamlingsansvarig på Radiohjälpen och bonde i Uganda. Under sina resor har hon intervjuat 150 familjer om klimatförändringar, hållbart jordbruk och vilka utmaningar du står inför som småskalig bonde i Afrika.

– Klimatförändringarna är redan ett faktum i östra Afrika. Men hållbara jordbruksmetoder ger mat på bordet och pengar på banken – samtidigt som det gör människor mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna. En oslagbar kombination för att nå de globala målen. Här finns potential för hållbara partnerskap mellan företag och civilsamhälle – och miljontals småskaliga bönder. 

Boka en expert till din panel

Vill du att Henrik eller Linda ska medverka på ditt seminarium? Kontakta helena.esscher@viskogen.se eller maila direkt till den du vill boka på fornamn.efternamn@viskogen.se.

Om Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Detta gör vi tillsammans med bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. Sedan starten 1983 har vi bidragit till att plantera 123 miljoner träd och hjälpt över 2,4 miljoner familjer att lyfta sig själva ur fattigdom.