Fondspara och låt hjärtat vara med!

Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Då erbjuder vi ett fondsparande i Humanfond.

roberta_webbGenom ideellt fondsparande kan du bygga upp ett sparande, samtidigt som du stöttar vår verksamhet och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld. Vi-skogen får två procent av ditt sparande varje år. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Humanfond är en svensk aktiefond som förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Vill du också spara med hjärtat?

Mer om Humanfonden, ideellt fondsparande och hur du börjar spara i Humanfond

Tack till dig som redan sparar med hjärtat!

Under 2015 fick Vi-skogen ta emot 292 913 kronor kronor. Varmt tack till dig som sparar i Humanfond! Totalt har spararna skänkt drygt 43 miljoner kronor i år.

Mer om Humanfond och hur du också kan göra skillnad

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se