Klimatnyheter ökade med Trump

Foto: Edward Echwalu

Donald Trumps presidentvalskampanj gav klimatfrågan ökat utrymme i spalterna. Däremot hamnade klimattoppmötet i Marrakech i skymundan, visar en analys som Retriever har gjort på uppdrag av Vi-skogen.  

– Tidigare analyser har visat att det främst är toppmöten som driver upp klimatrapporteringen. Donald Trumps seger är ett undantag från det. I Trump finns nu en tydlig motståndare till klimatomställningen som gör frågan konkret och medial, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Donald Trump omnämndes i hela 38 procent av alla svenska webb- och tidningsartiklar om klimatfrågan 1–25 november. Motsvarande andel för Hillary Clinton var 11 procent. Under samma period skrevs det totalt 6 509 artiklar om klimatfrågan. Det är närmare 1 000 artiklar mer än månaden innan.

Fokus för artiklarna var Donald Trumps vallöfte om att dra sig ur klimatavtalet från Paris. Även utnämningen av klimatskeptikern Myron Ebell till chef för miljömyndigheten EPA, USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, skapade rubriker.

Rapporteringen om det viktiga klimattoppmötet i Marrakech, som pågick 7–18 november, fick dock väsentligt mindre utrymme i medierna. Under veckorna runt mötet publicerades 1 177 artiklar om mötet. Det kan jämföras med de 8 714 artiklar som skrevs under motsvarande period om klimattoppmötet i Paris 2015.

– Intresset för årets klimattoppmöte var svalt i media. Svallvågorna efter det amerikanska presidentvalet gjorde att mötet hamnade i medieskugga, men med tanke på att uppmärksamheten för tidigare klimattoppmöten har ökat under flera år är årets nedgång ändå anmärkningsvärd, säger Ioanna Lokebratt, medieanalytiker på Retriever.

Om analysen: Medieanalysföretaget Retriever har på uppdrag av biståndsorganisationen Vi-skogen undersökt hur många artiklar som har skrivits om klimatfrågan under perioden 1 januari 2016 till 25 november 2016. Analysen omfattar samtliga svenska redaktionella medier, både print och webb, och baseras på relevanta sökord för klimatfrågan. Sammanlagt skrevs det 50 955 artiklar om klimatfrågan under perioden.