Kriget i Ukraina ökar hungern i världen

Francis Olenyo. Foto Riccardo Gangale.

Francis Olenyo Onyango, jordbrukare i Kenya, där matpriserna nu ökar snabbt då importer från Ryssland och Ukraina inte når fram.

Kriget i Ukraina slår hårt även utanför landets, och Europas, gränser. Människor som lever i fattigdom världen över drabbas nu av ökad hunger och ett försämrat säkerhetsläge när matpriserna stiger.

Ukraina och Ryssland är stora exportörer av vete, solrosolja och majs. På grund av att exporten avbrutits har priserna på dessa varor stigit med upp till 50 procent. Det får omedelbara konsekvenser för stora delar av jordens befolkning, för vilka varorna utgör basmat. I östra Afrika, där Vi-skogen är verksamma, kommer 90 procent av all vete från Ukraina och Ryssland.

Även bränslepriserna, som var höga i regionen innan kriget, har nu skjutit i höjden. Vissa företag passar också på att höja priserna på vanliga hushållsvaror under förespegling av kriget.

– Människor vi arbetar med vittnade redan innan kriget om ökade priser på mat, utsäde, bränsle och andra förnödenheter i spåren av pandemin. De ser också att klimatförändringar, med mer torka och fler översvämningar, gör det allt svårare att producera mat, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för Vi-skogen som nyligen besökt verksamheten i östra Afrika.

Krigets effekter syns också på exporten från östra Afrika. För Kenya och Uganda är den livsviktiga exporten av kaffe, frukt och snittblommor till Ryssland nu avskuren. Något som kommer att påverka ländernas ekonomi stort.

Ökade priser och brist på mat, leder också till politiska motsättningar och social oro. Många av världens länder har inte återhämtat sig från pandemins ekonomiska chocker. Nu försvåras situationen ytterligare. Enligt FN:s livsmedelsprogram befinner sig världen i den värsta humanitära situationen sedan andra världskriget.

– För människor som redan befinner sig på marginalen är kriget en katastrof. I den här regionen lägger familjer mer än hälften av sin inkomst på mat. Ökade priser skapar desperation och det finns en klar risk för folkliga protester och ökad social oro, säger Anna Tibblin.

Läs mer om de ökade matpriserna