Minskat klimatbistånd katastrofalt för planeten

Elizabeth Nsimadala på EastAfrican Farmers Federation, Lode Delbare på Trias Belgium, Anna Tibblin på We Effect och Vi-skogen. Foto: We Effect/ Isabel Corthier

Denna vecka står Sverige värd för FN:s klimattoppmöte +50. Samtidigt har regeringen aviserat en historisk nedskärning på minst två miljarder kronor i klimatinsatser i fattiga länder. Detta beslut riskerar att ytterligare förvärra klimat- och hungerkrisen, skriver jordbruksorganisationer från hela världen till Sveriges regering.

Den här texten publicerades ursprungligen i Aktuell hållbarhet den 1 juni 2022. Läs den här.

Människor i fattigdom, som redan lider av de ekonomiska effekterna av klimatförändringar och covid-19-pandemin drabbas nu även av stigande matpriser till följd av kriget i Ukraina. FN:s generalsekreterare varnar för att 1,7 miljarder människor – en femtedel av jordens befolkning – riskerar hunger och fattigdom. Världen befinner sig i den värsta humanitära situationen sedan andra världskriget. Hungersiffrorna är rekordhöga.

FN:s generalsekreterare varnar för att 1,7 miljarder människor – en femtedel av jordens befolkning – riskerar hunger och fattigdom.

Småskaliga bönder, som utgör den största gruppen av människor som lever i fattigdom, är bland dem som betalar krisens högsta pris. I rapporten ”Klimaträttvisa” från We Effect och Vi-skogen vittnar bondeorganisationer som representerar 3,4 miljoner människor om minskade skördar och inkomster bland sina medlemmar. Det handlar om bönder, ofta kvinnor, som saknar rätt till mark och den teknik och jordbruksfinansiering som behövs för att kunna anpassa sig till klimatkrisen.

Trots detta gör regeringar i europeiska länder inte tillräckligt för att hantera situationen. Tvärtom har Sveriges regering beslutat om en nedskärning på närmare tio miljarder i biståndet för att finansiera ökade migrationskostnader i Sverige. Det innebär att klimatfinansieringen också tvingas minska med uppskattningsvis två miljarder kronor, enligt organisationen Concord Sverige. Även Norge och Danmark har aviserat stora nedskärningar i biståndet, vilket sannolikt kommer att påverka klimatfinansieringen.

Nedskärningarna kommer bara veckor efter lanseringen av den senaste IPCC-rapporten, som lyfter fram att nuvarande klimatfinansiering redan är 3–6 gånger lägre än vad som behövs till 2030 för att kunna nå målet att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 eller två grader. Under COP 26 i Glasgow lovade Sverige att man skulle fördubbla klimatfinansieringen. Detta löfte kommer Sverige att bryta. Småskaliga bönder, som i dag får så lite som 1,7 procent av klimatfinansieringen, kommer att betala det högsta priset.

Enligt den senaste IPCC-rapporten kan jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning ge storskaliga utsläppsminskningar och lagra koldioxid. Men det kommer inte att hända om länder skär ner sin klimatfinansiering.

Enligt den senaste IPCC-rapporten kan jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning ge storskaliga utsläppsminskningar och lagra koldioxid. Men det kommer inte att hända om länder skär ner sin klimatfinansiering.

Investeringar i småskaliga bönder och hållbara jordbruksmetoder, såsom agroforestry, kan driva på för en global grön omställning. Dessa investeringar är nödvändiga för att uppnå Agenda 2030 och Parisavtalet. Som FN:s generalsekreterare sa vid IPCC:s rapportlansering i våras: Investeringar i klimatanpassning fungerar. Anpassning räddar liv.

Inför FN:s +50 möte i Stockholm uppmanar vi nu politiker och beslutsfattare att:

  1. Bibehålla det internationella utvecklingsbiståndet på nuvarande nivåer.
  2. Klimatfinansieringen ska vara additionell. Inga medel bör dras från biståndet för att finansiera klimatåtgärder.
  3. Se till att mer klimatfinansiering når människor som lever i fattigdom. Klimatfinansiering måste nå hela vägen till de samhällen som drabbas hårdast av klimatkrisen, särskilt småskaliga bönder.

Att öka klimatfinansieringen och se till att den når människor som lever i fattigdom är just den medicin som vår krisande planet behöver.

Alessia Musumarra
Chief Executive Officer Agricord 

Dr Andreas Quiring
Managing Director Andreas Hermes Academie (AHA) Germany 

Anna Tibblin
Generalsekreterare We Effect och Vi-skogen

Elizabeth Nsimadala
President EastAfrican Farmers Federation

Lode Delbare
General Director Trias Belgium 

Manuel Nogales Jurado
Managing Director ACODEA Spain                                          

Marlene D. Ramirez
Secretary General AsiaDHRRA Philippines   

Ousmane Ndiaye
Director ASPRODEB Senegal                                                                  

Sophie Fonquernie
President AFDI France                                                                              

Tiina Huvio
Executive Director of Food and Forest Development Finland