När FN avgör decenniets matpolitik vill Vi-skogen sätta rättigheter och deltagande på menyn

Ko äter lokalt foder vid småskaligt jordbruk i Östafrika.

Ko äter lokalt foder vid småskaligt jordbruk i Östafrika.

Just nu förbereder sig högt uppsatta politiker, experter, företagsledare och civilsamhällesorganisationer runt världen för ett toppmöte om matsystem som FN bjudit in till den 23 september. Vad som diskuteras och beslutas om på detta unika toppmöte kan komma att forma politiken och praktiken om hur världens länder producerar, fördelar och äter mat - ett helt årtionde framåt.

Toppmötet har redan innan det ägt rum väckt debatt, känslor och kritik. FN:s särskilda rapportör för skyddet av den mänskliga rättigheten till mat har rutit ifrån, fler gånger om. Och tidigare i år hotade drygt 200 internationella civilsamhällesorganisationer med att bojkotta mötet. Kärnan i kritiken har varit att mötet alltför starkt formats av globala företags inflytande och intressen. Ända tills nyligen hade ytterst få av alla småskaliga bönder, som ju är oerhört viktiga för världens matförsörjning, ens hört talas om mötet. Mänskliga rättigheter, särskilt allas rätt till mat, har inte stått i fokus.

Men under våren har kritik blivit till handling. Vi-skogen med flera har drivit på i både Sverige och Tanzania för att engagera civilsamhället i toppmötet och sätta rätten till mat i fokus. I Tanzania har vi samordnat ett stort antal lokala bonde-, kvinno- och ungdomsorganisationer att samla och förmedla sina ståndpunkter till Tanzanias delegation till toppmötet. I Sverige har vi varit få mycket aktiva i flertalet möten och konsultationer där Sveriges position arbetats fram.

Vårt och andras enträgna arbete har gett frukt. När FN i juli kallade till en slags generalrepetition var FN:s rapportör för rätten till mat inbjuden att medarrangera mötet. Här i Sverige var vår generalsekreterare Anna Tibblin djupt engagerad i den svenska delegationen till förmötet.

Än återstår att se vilket genomslag mänskliga rättigheter och småskaliga bönders deltagande får i själva toppmötet i september. Och än är det för tidigt att säga vilken roll småskaliga bönder och rätten till mat kommer att spela under det kommande decenniet. Med det sagt kan vi konstatera: Vi-skogens påverkansarbete har bidragit till steg i rätt riktning. Vårt engagemang för småskaliga bönder och global matsäkerhet kommer att fortsätta oförtrutet.

Av

Åsa Ljusenius