Vi-skogen 40 år – 5,8 miljoner träd har planterats tack vare skänkt pant

Eseri Gaalya Mayuge, Uganda Fotograf: Joseph Lubega Mukaawa.

Det har gått 40 år sedan det första trädet planterades av Vi-skogen i östra Afrika. Sedan 2004 planteras även träd med hjälp av pant som skänks av svenskarna tack vare samarbete med Coop via Biståndsknappen på pantautomaterna. 2022 skänktes 6,5 miljoner kronor av panten för vilket Vi-skogen kunde plantera över 260 000 träd.

– Under 40 år har vi genom de träd vi planterat lyckats stoppa ökenspridning och hjälpt massor av människor till ett bättre liv. Samtidigt ser vi hur klimatförändringar nu påverkar de bönder vi arbetar med. För kommande generationers skull behöver vi plantera ännu fler träd, säger Wangu Mutua på Vi-skogens regionkontor i Kenya.

Den som pantar burkar eller flaskor i Coops butiker har ofta möjligheten att trycka på Biståndsknappen och skänka pantpengarna till Vi-skogen. 2022 skänktes pant till ett värde av över 6,5 miljoner kronor i Coopbutikerna.

Pengarna används till Vi-skogens projekt i östra Afrika, särskilt trädplantering. För den skänkta panten 2022 kunde över 260 000 nya träd planteras.

– I den tid vi befinner oss blir det arbete som vi på Vi-skogen utför allt viktigare. Vår metod agroforestry, där träd planteras i jordbruket, har stora fördelar för både klimat och den biologiska mångfalden. Att skänka sin pant till Vi-skogen är en enkel handling som gör väldigt stor skillnad, säger Charlotta Szczepanowski, arbetande styrelseordförande Vi-skogen.

Agroforestry kan på samma gång bidra till att minska klimateffekten, förbättra den biologiska mångfalden och ge möjlighet till mer mat och större inkomstmöjligheter för småskaliga odlare. De träd som odlas kan också ge foder åt djur inom lantbruket och skugga åt mindre växter. Dessutom skyddar de mot jorderosion och fixerar kväve.

Vi-skogens samarbete kring pantautomaterna i Coopbutikerna inleddes 2004. Till dags dato har hela 119 miljoner kronor samlats in i skänkt pant, för vilket över 5,8 miljoner träd har kunnat planteras.

– Möjligheten att skänka sin pant till Vi-skogens viktiga arbete i östra Afrika i Coops pantautomater har varit en stor succé alltsedan starten. Vi är glada och stolta över alla kunder som är med och ger stöd till trädplantering för att hantera klimatkrisen och lyfta människor ur fattigdom, säger Mattis Bergquist, hållbarhetschef Coop.

Statistiken för 2022 visar att Coopkunderna i Lidingö stad skänkte mest av sina pantpengar av alla landets kommuner – motsvarande 4,65 kronor av varje pantad 100-lapp. Tvåa blev Nacka, med Danderyd på tredje plats. 2021 var det Nacka som låg i topp, med Lidingö på andra och Vaxholm på tredje plats. De kommuner som klättrat allra mest i placering från 2021 är Kalmar, med 142 placeringar, och Köping, med 130 placeringar. 2022 hamnade Kalmar på plats 65 och Köping på plats 50.

På butiksnivå var det liksom fjolåret återigen Coop Reimersholmes kunder i Stockholm som skänkte allra mest, med 15 kronor av varje pantad 100-lapp under 2022. Tvåa blev Coop Hagastaden i Stockholm (samma placering som 2021) och trea Coop Kvarnholmen i Nacka (upp en placering från 2021).

I Sverige skänktes i snitt 1,77 kronor av varje pantad 100-lapp. I rankningen mellan länen toppar liksom förra året Stockholms län, följt av Uppsala på andra plats. Ny trea på listan är Södermanlands län. I Stockholms län skänkte man 3,01 kronor av varje pantad 100-lapp i Coopbutikerna under 2022.

Fakta Biståndsknappen och Vi-skogen:

Biståndsknappen introducerades 2004 och finns nu i 730 Coopbutiker över hela landet. För 25 pantade kronor kan en bonde i östra Afrika plantera ett nytt träd.

Sedan starten har kunderna som trycker på Biståndsknappen skänkt 119,1 miljoner kronor. Det motsvarar över 5,8 miljoner träd i Kenya, Tanzania och Uganda där Vi-skogen arbetar.

Se topplistor över bästa kommun/län/butik 2022.