Vi-skogen till Almedalen som planerat

Vi-skogen kommer att genomföra ett antal aktiviteter under sommarens Almedalsvecka som planerat. Att den nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen kommer att närvara i Visby ändrar inte planerna.

Beslutet att tillåta nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, NMR att vara i Almedalen är Region Gotlands och polisens. De menar att de enligt Yttrandefrihetsgrundlagen inte kan agera på annat sätt.

Att ha usla värderingar räcker inte för att nekas tillstånd. Det går inte heller att neka en organisation med hänvisning till åsikter de har framfört tidigare.
Vi avskyr det NMR står för. Men vi lever i en demokrati med yttrandefrihet, organisationsfrihet och mötesfrihet och Almedalen är ett av våra viktigaste demokratiska forum. Att inte delta i år på grund av NMRs närvaro där leder till att vi ger nazisterna mer plats och uppmärksamhet. Vi avsäger oss då samtidigt vår möjlighet att tala för ett öppet och demokratiskt samhälle som respekterar mänskliga rättigheter. Om vi bojkottar Almedalen på grund av NMRs närvaro där riskerar det att legitimera NMR, det vill säga de får ökad publicitet på demokratins bekostnad. I Vi-skogens uppdrag ligger att arbeta för en rättvis värld. Och det bästa sättet att försvara en demokrati är att leva den.