Webbinarium: Agroforestry – uppskalning av en naturbaserad lösning för vatten

Marie Claire Kabaganwa Foto: Elin Larsson

Agroforestrybonden Marie Claire Kabaganwa från Rwanda. Foto Elin Larsson, Vi-skogen.

Detta webbinarium utgör det sista i en serie arrangerad av Forest Water Champions fram till World Water Week 2021. Fokus denna gång är agroforestry, och talarna kommer från såväl Vi-skogen och Agroforestry Network som FAO, IWMI, SIWI och World Agroforestry (CIFOR-ICRAF). Under eventet presenteras argument för agroforestry som en naturbaserad lösning för vatten, och vi diskuterar hur vi ska kunna skala upp det.

Webbinariet ägde rum den 22 juni kl 9.00-10.15 och hölls på engelska. Se inspelningen här.

Frågan om livsmedelsproduktion för en växande befolkning är en av vår tids största utmaningar. Det är också en fråga som ofta är kopplad till den långtgående nedbrytningen av ekosystemet. Vi måste därför hitta lösningar som gör det möjligt för oss att odla mat samtidigt som vi stoppar avskogningen och främjar bevarande och återställande. Agroforestry (skogs- eller trädjordbruk) är en naturbaserad lösning som har använts i århundraden för att förbättra livsmedelssäkerhet och självförsörjning samtidigt som biodiversitet och ekosystemtjänster bevaras.

Även om vattenrelaterade ekosystemtjänster oftast inte är den främsta anledningen till att man sätter upp agroforestrylösningar kan de bidra med viktiga samfördelar med vatten för samhällen. Skogsjordbruk kan till exempel bidra till att tillhandahålla tjänster såsom markfukt och vattenåtervinning, liksom markerosionskontroll och minskad översvämningsrisk. Med tanke på dessa viktiga fördelar måste vi ställa frågan om inte vatten bör spela en mer framträdande roll för spridning och uppsättning av agroforestrysystem på lokal och nationell skala?

Under det här webbinariet kommer vi att diskutera utmaningarna och lösningarna för att skala upp agroforestry ur ett vattenperspektiv, och ställa frågan om en sådan strategi är möjlig eller nödvändig. Resultaten av detta och andra webbinarier i serien kommer att presenteras vid World Water Week 2021 och användas som underlag för Forest-Water Champions nästa steg.

Agroforestry Network är startat och koordinerat av Vi-skogen med finansiering från Postkodlotteriet.

Av

FAO / Joakim Rådström