Frågor & svar företag

Här får ni svar på vanliga frågor om företagsstöd och samarbeten.

Varför ska vi välja Vi-skogen?

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd och utbildar bönder med småskaliga jordbruk i hållbara jordbruksmetoder i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania – länder som är hårt drabbade av avskogning, klimatförändringar och dess förödande effekter för människor och natur. Sedan starten 1983 har Vi-skogen, med stöd från bland annat företag, bidragit till att plantera över 141 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.

Trädplantering och utbildning ger utsatta människor inkomster och mat på bordet –samtidigt som klimatet blir bättre. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete. Metoden kallas agroforestry. Och vi kallar agroforestry för biståndets superhjälte, eftersom metoden ger dubbel effekt: Minskad fattigdom och minskade klimatförändringar.

Vi är effektiva med insamlade medel. Organisationen innehar 90-konto vilket innebär att max 25% av intäkterna får gå till administrativa- och insamlande kostnader. För Vi-skogen var den siffran år 2020 15% vilket innebär att resten kan användas till ett effektivt och långsiktigt förändringsarbete.

Genom att stödja Vi-skogen visar ni och stärker ert CSR- och hållbarhetsarbete och skapar engagemang hos anställda och kunder.

Kan vi som företag eller förening använda Vi-skogens logga på vår hemsida?

Vi-skogens logga får endast användas av våra stora samarbetspartners där vi har omfattande samarbetsavtal och noggrann kontroll över samarbetsparterna. Vi lånar tyvärr inte ut loggan vid kortare samarbeten.

Får vi skriva att vi stödjer Vi-skogen på vår hemsida?

För att få tillgång till våra digitala kommunikationskit måste ni under året skänka minst 10 000 kr. Det går dock bra att i löptext skriva att ni stödjer Vi-skogen och länka till vår hemsida.

Kan vi bidra med mindre summor?

Vi på Vi-skogen är mycket tacksamma för alla bidrag vi får och även mindre bidrag kan göra stor nytta. Ett bra sätt att stödja oss är att ge en företagsgåva. Ni kan också ge en gåva ur vår gåvoshop till era kunder och anställda eller tacka någon med ett träd.

Om ni under året ger flera små gåvor som tillsammans överstiger 10 000 kr, vänligen kontakta oss så får ni tillgång till de digitala kommunikationsmaterial som ingår i vårt paket för Stödföretag. Maila till givarservice@viskogen.se och ange ert företagsnamn och organisationsnummer. 

Är gåvor avdragsgillt?

Gåvor är tyvärr inte avdragsgillt för företag.

Vad har Vi-skogen för policy för företagssamarbeten?

Vi-skogens vision är en hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv. För att kunna nå vår vision behöver vi arbeta tillsammans med organisationer och företag som delar vår värdegrund.

Vi arbetar gärna tillsammans med företag som visar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande, har ett varumärke som förknippas med hållbarhet, och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan.  Vi-skogen förbehåller sig rätten att utföra granskningar av de företag som önskar att ingå samarbeten med Vi-skogen.

Läs gärna mer i vår företagspolicy här.