Frågor & svar företag

Här får ni svar på vanliga frågor om företagsstöd och samarbeten.

Varför ska vi välja Vi-skogen?

Genom att stödja Vi-skogen visar ni och stärker ert CSR- och hållbarhetsarbete och skapar engagemang hos anställda och kunder.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd och utbildar bönder med småskaliga jordbruk i hållbara jordbruksmetoder i Kenya, Uganda och Tanzania – länder som är hårt drabbade av avskogning, klimatförändringar och dess förödande effekter för människor och natur. Sedan starten 1983 har Vi-skogen, med stöd från bland annat företag, bidragit till att plantera över 155 miljoner träd, och under de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.

Trädplantering och utbildning ger utsatta människor inkomster och mat på bordet –samtidigt som klimatet blir bättre. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete. Metoden kallas agroforestry. Och vi kallar agroforestry för biståndets superhjälte, eftersom metoden ger tredubbel effekt: Minskad fattigdom, minskade klimatförändringar och ökad biologisk mångfald.

Vi är effektiva med insamlade medel. Organisationen innehar 90-konto vilket innebär att max 25% av intäkterna får gå till administrativa- och insamlande kostnader. För Vi-skogen var den siffran år 2020 16% vilket innebär att resten kan användas till ett effektivt och långsiktigt förändringsarbete.

Kan vi stödja ett specifikt projekt som vi själva väljer?

När ni som företag stödjer Vi-skogen kan ni vara trygga med att ert stöd kommer till nytta där det gör som störst skillnad. Vi öronmärker inte stöd till särskilda projekt utan investerar där insatserna behövs som mest. Långsiktighet och fokus är avgörande för att vi ska kunna göra skillnad. Vi kan däremot tillsammans arbeta fram specifika samarbetsupplägg för företag som bidrar med mellan 100 000 – 500 000 kronor, och även för de som skänker över 500 000. Kontakta oss på partnerskap@viskogen.se för att få veta mer!

Kan vi som företag eller förening använda Vi-skogens logga på vår hemsida?

Vi-skogens logga får endast användas av våra stora samarbetspartners där vi har omfattande samarbetsavtal och noggrann kontroll över samarbetsparterna. Vi lånar tyvärr inte ut loggan vid kortare samarbeten.

Får vi skriva att vi stödjer Vi-skogen på vår hemsida?

För att få tillgång till våra digitala kommunikationskit måste ni under året skänka minst 10 000 kr. Det går dock bra att i löptext skriva att ni stödjer Vi-skogen och länka till vår hemsida. Läs mer här.

Kan vi bidra med mindre summor?

På Vi-skogen är vi mycket tacksamma för alla bidrag vi får och även mindre bidrag kan göra stor nytta. Ett bra sätt att stödja oss är att ge en företagsgåva. Ni kan också starta en egen insamling eller tacka någon med ett träd. All information för er som skänker under 10 000 kr finns samlat på den här sidan.

Om ni under året ger flera gåvor som tillsammans överstiger 10 000 kr, vänligen kontakta oss så får ni tillgång till de digitala kommunikationsmaterial som ingår i vårt paket för Stödföretag. Maila till givarservice@viskogen.se och ange ert företagsnamn och organisationsnummer. 

Är gåvor avdragsgillt?

Gåvor är tyvärr inte avdragsgillt för företag.

Vad har Vi-skogen för policy för företagssamarbeten?

Vi-skogens vision är en hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och män som lever i fattigdom att förbättra sina liv. För att kunna nå vår vision behöver vi arbeta tillsammans med organisationer och företag som delar vår värdegrund.

Vi arbetar gärna tillsammans med företag som visar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande, har ett varumärke som förknippas med hållbarhet, och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan.  Vi-skogen förbehåller sig rätten att utföra granskningar av de företag som önskar att ingå samarbeten med Vi-skogen.

Läs gärna mer i vår företagspolicy här.