Kenya

Vi-skogen grundades i västra Pokot-distriktet, Kenya 1983. Idag ligger regionkontoret i Nairobi och vi har ett landskontor i Kitale. Vi arbetar med jordbruksorganisationer runt Victoriasjön (Kitale och Kisumu-distriktet) samt nära Masai Mara-bevarandeområden (Narok-regionen och Bomet-regionen).

Närmare 50 miljoner människor bor i Kenya och en majoritet av befolkningen arbetar som småbrukare och de vanligaste grödorna är te, kaffe, frukt och grönsaker. Därför är ett av de största hoten mot utvecklingen i Kenya klimatförändringar. Otillförlitlig nederbörd gör det svårt för jordbrukarna att planera sina grödor, och torka och jorderosion förstör marken och grödorna.

Vi-skogen har tre pågående projekt och ett övergripande program i Kenya. Vårt arbete i landet fokuserar på att förbättra småbrukarnas liv genom agroforestry och genom att stärka kapaciteten hos bondorganisationerna. Vårt arbete ger bondfamiljer en möjlighet att minska fattigdom, hunger och avskogning samt bidrar till ökad biologisk mångfald. Vi-skogen driver två projekt för klimatkompensation i Kenya.