Vi-skogen, en motkraft! Så sammanfattar vi år 2021

Jane Nekesa Foto Vi-skogen

Jane Nekesa hjälper till att återbeskoga Uganda. Hon använder också träd i sitt jordbruk och lär ut fördelarna med detta till andra kvinnor. Foto Vi-skogen.

Vi-skogen samlade totalt in 55 miljoner kronor under 2021. Det har bland annat lett till att 6,7 miljoner nya träd planterades under året, och att 46 000 bondefamiljer började använda hållbara jordbruksmetoder. I vår verksamhetsberättelse sammanfattar vi året som gått.

År 2021 har varit ett år av växande klimatkris och ett fortsatt ansträngt läge runtom i världen till följd av coronapandemin. Hunger och fattigdom har ökat i länderna där Vi-skogen jobbar. Kvinnor och barn har drabbats hårdast.

– I en tid där mycket går åt fel håll, bidrar Vi-skogen till motkraft. Våra partnerorganisationer, som består av människor som själva lever i fattigdom, har gång på gång visat styrkan i att jobba tillsammans, säger Vi-skogens generalsekreterare Anna Tibblin och ordförande Unn Edberg i den reflektion kring år 2021 som inleder verksamhetsberättelsen.

År 2021 i siffror

Av de totalt 54,9 miljoner kronor Vi-skogen samlat in förra året kom drygt hälften från privatpersoner.  Det innebär till vår stora glädje att stödet från privatpersoner har vuxit något sen året innan. Vi är oerhört tacksamma för allt stöd vi fått och får – det gör skillnad! Bilden nedan ger exempel på vad pengarna gått till:

Vårt arbete i östra Afrika 2022 – några exempel

Tobias Bainegula Foto Katherine O'Sullivan
Tobias Bainegula mäter hur mycket ett av hans träd har växt. Sen tio år tillbaka är han med i Vi-skogens klimatkompensationsprojekt ”Träd ger liv” i Kagera, Tanzania. Foto Katherine O’Sullivan.

”Nej det är inte magi, det är agroforestry,” förklarar bonden Tobias Bainegula glatt för alla nyfikna grannar. Grannarna är minst sagt förundrade över hur träden gjort att andra grödor som Tobias odlar inte längre blåser omkull eller spolas bort vid störtregn. När de nu hör honom berätta och med egna ögon ser hur träden säkrar skörden har de också börjat plantera träd. Tobias själv, drygt 60 år gammal, förklarar att det bästa med träden är att de kommer fortsätta ge honom och familjen inkomst även den dag han inte längre orkar jobba.

Yvonne Mukeshimana Foto Benishyaka.
Tack vare smarta odlingsmetoder räcker grönsakerna Yvonne Mukeshimana odlar till att hon och hennes tvillingar kan äta nyttigare och få en inkomst från överskottet. Foto Benishyaka (partnerorganisation till Vi-skogen).

”När jag gick med i projektet lärde jag mig odla grönsaker med kompostjord och gödsel. I kanten av grönsakslandet planterar jag träd, vilket hjälpt mig att öka min skörd. Nu har jag och mina barn tillräckligt för att både äta och sälja”, berättar Yvonne Mukeshimana från Kayonza-distriktet i Rwanda. Yvonne är en av många unga tjejer som blev mamma redan i tonåren och tvingades sluta skolan i förtid. Vi-skogens lokala partner ger henne och andra ungdomar chans till en tryggare försörjning genom att lära ut hållbara odlingsmetoder.

Florence och Noah Nabuete. Foto Habil Onyango
Florence och Noah Olubero har börjat mata korna med kalliandralöv. Nu mjölkar de i snitt 40 liter mjölk från sina två kor, och tjänar omkring 1 200 kenyanska shilling (ca 100 kronor) om dagen. Foto Habil Onyango.

Visste du att kor som får näringsrik mat kan ge mer är fem gånger så mycket mjölk? Att sex kilo kalliandralöv om dagen ger en ko rekommenderat dagligt intag av protein? Eller att foderbuskar också kan hindra jorderosion? I projektet Shrubs for Change lär sig 300 utvalda medlemmar ur mjölkbondekooperativ hur de får mer mjölk från sina mjölkkor genom att mata dem med löv från till exempel kalliandrabuskar. Medlemmarna för sen kunskapen vidare i sina kooperativ, med målet att nå över 100 000 personer. Till sin hjälp får de lättsamma videor där experter och bönder diskuterar och visar upp smarta sätt att odla på.

Clement Ayuku Emmanuel Foto Zaake Godfrey
Clement Ayuku Emmanuel har lärt sig fördelarna med att plantera majs och kassava ihop. Projektet har nått ca 15 000 personer under 2019–2022. Foto Zaake Godfrey.

”Innan jag gick kurser lyckades jag inte förhindra jorderosion. Men på kursen gav de mig rådet att lägga in stråk av vissnat material bland mina odlingar. Det har förbättrat kvaliteten på jorden jag odlar i”, berättar Clement Ayuku Emmanuel. Clement har flytt till Uganda från Sydsudan och bor idag i en flyktingbosättning i Palorinya, i norra Uganda. Där driver Vi-skogen tillsammans med Röda Korset ett projekt för familjer i flyktingbosättningen och närliggande ugandiska byar finansierat av Postkodlotteriet. Familjerna får tillgång till rent vatten och toaletter, bygger bränslesnåla spisar, odlar sin egen mat och planterar träd till bränsle och djurfoder. Clement har även lärt sig sköta om getter och höns och delar nu med sig av sina kunskaper till andra.

Vårt arbete i Sverige och globalt

Där pandemin stängt dörrar har vi öppnat digitala fönster. Från provisoriska hemmakontor på köksbord har vi rest digitalt från Sverige till kenyanska bondgårdar. Vi gav politiker möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om hur pandemin påverkat kvinnliga bönder i låginkomstländer. Och vi bjöd in allmänheten att följa med två helt vanliga dagar på kenyanska bondgårdar. Från både Sverige och Tanzania har vi och bönderna vi samarbetar med gjort medskick till ett FN-toppmöte. Likt förra året har Vi-skogen satt fokus på att kräva alla människors rätt till mat och klimaträttvisa.

Läs mer i Vi-skogens verksamhetsberättelse för 2021.

Av

Åsa Ljusenius