Löfbergs utmanar sina medarbetare

Annika Djurberg, projektledare och initiativtagare till Let’s Walk Together Kajsa-Lisa Ljudén), hållbarhetsstrateg Foto: Sophie Lawner

Under pandemin då många arbetade hemma drog Löfbergs igång en gemensam utmaning för sina medarbetare för att bibehålla sammanhållningen. Under en månad gick de tillsammans 13 300 km och planterade 450 träd i Vi-skogen. Läs intervjun med Löfbergs Annika Djurberg, projektledare och initiativtagare till utmaningen och Kajsa-Lisa Ljudén, hållbarhetsstrateg.

Varför är det viktigt för er som företag att ta och visa socialt ansvar?

Sedan 1906 har vi varit, och är än idag, ett värderingsstyrt familjeföretag. För oss har det alltid handlat om ansvarstagande för både människa och miljö, och att bygga för framtida generationer. När företaget grundades handlade det främst om ett socialt ansvarstagande i lokalsamhället, men idag handlar det minst lika mycket om ett ansvarstagande för våra leverantörer – kaffeodlarna.

Hur visar ni upp att ni tar socialt ansvar för kunder/medarbetare/leverantörer?

Vi tror på kraften i att göra saker tillsammans. Detta visar sig bland annat genom att vi är aktiva i många nätverk, kundsamarbeten och projekt för hållbar utveckling. Vi tror också på öppenhet och transparens och därför släpper vi en hållbarhetsredovisning varje år. Där redogör vi för våra framsteg och utmaningar. Det kan inspirera andra, och ger andra möjlighet att hjälpa oss att bli bättre.

Varför har ni valt att stödja just Vi-skogen?

Genom Vi-skogen kunde vi ha ett engagerande mål som gick att ta på, som stämmer väl överens med vårt hållbarhetstänk och som gick att dela upp i flera etapper. Vi förstår hur viktigt det är för den biologiska mångfalden och klimatet att man planterar träd. Vi har många beröringspunkter med Vi-Skogen genom att de främst är verksamma i kaffeodlarländer så som Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda.

Har ni någon gång anordnat en kul aktivitet i samband med en insamling till Vi-skogen?

Våren 2021 startade vi Let’s Walk Together, en gemensam utmaning för alla våra medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum och Storbritannien. Den gick ut på att vi tillsammans försökte gå så långt som möjligt under fyra veckor och för varje delmål planterade Löfbergs ett antal träd genom Vi-skogen. Vi ville göra något tillsammans för att bibehålla togetherness-känslan under pandemin då många arbetade hemifrån. Alla fyllde själva i de antal steg de gått varje dag och kunde bidra med foton och heja-rop i en gemensam Teams-kanal. På en månad gick vi tillsammans 13 300 km och planterade 450 träd i Östafrika genom Vi-skogen!

Företag: Löfbergs
Stödjer Vi-skogen sedan: 2021