10 miljoner från PostkodLotteriet

PKL_utdelning_2016_01
Rickard Sjöberg lämnar över checken till Henrik Brundin, vice vd på Vi-skogen.

Igår hölls den årliga utdelningen till PostkodLotteriets förmånstagare. I år tilldelades Vi-skogen 10 miljoner kronor, vilket är dubbelt så mycket pengar som förra året.

– Vi är självklart väldigt glada för det stöd vi fått. Pengarna från PostkodLotteriet kommer att användas till Vi-skogens biståndsarbete i Rwanda, Kenya, Tanzania och Uganda och innebär att fler människor kring Victoriasjön kan ta sig ur fattigdom, säger Henrik Brundin, vice vd på Vi-skogen.

PostkodLotteriets totala utdelning uppgick i år till nära 1,1 miljard kronor. Pengarna kommer från lottförsäljning, bingo och skrapspel på webben. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är lotteriet världens näst största privata givare till välgörande ändamål.

– I utmanande tider som denna blir det tydligt hur viktiga de ideella organisationerna är för att vårt samhälle ska fungera väl, säger Cecilia Bergendahl, Managing Director för Novamedia Sverige och lotteriföreståndare för Svenska PostkodFöreningen.

Fotnot: PostkodLotteriet har 55 förmånstagare. Sedan starten år 2005 har lotterierna under PostkodLotteriets varumärke genererat över 7,2 miljarder kronor till ideella sektorn.