Achieving the Global Goals through agroforestry

Loransi Mukarutagwenda och Domitila Mukanyirigira från Gasabo, Rwanda är medlemmar i ett bondekooperativ som driver en plantskola för agroforestry-träd

RAPPORTLANSERING: Klimatförändringarna gör det svårare att odla mat. Trycket ökar på världens skogar och odlingsmarker. Den biologiska mångfalden hotas. Allt fler människor riskerar en otrygg livsmedelsförsörjning och fattigdom. Men det finns vägar framåt. En av dem är agroforestry – ett odlingssystem som kombinerar odling av grödor och träd, ibland i kombination med djurhållning – och som bidrar till flera av FN:s globala mål samtidigt. Så om agroforestry är bevisat effektivt – varför används det inte mer? Varför har det inte en mer framträdande plats i policydokument? Och hur kan satsningarna öka i det svenska biståndet från dagens till synes låga nivåer? 

Agroforestry Network, med partners från såväl akademi, civilsamhälle som privat sektor, har gjort en gedigen genomgång av befintlig forskning, med fokus på bevisade miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av agroforestry. Rapporten, som presenteras och diskuteras på ett eftermiddagsseminarium hos Fores, visar bland annat hur agroforestry bidrar till primärt fyra av FN:s globala mål; Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 2: Ingen hunger, Mål 13: Bekämpa klimatförändringen, samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Bakom rapporten står partners i Agroforestry Network: Agroforestry Sverige, Focali, NIRAS, SIANI, SLU Global, SwedBio vid Stockholm Resilience Centre och Vi-skogen.

Så bidrar agroforestry till globala målen. Seminarium och rapportsläpp

Datum: måndag 1 oktober
Tid: kl. 15–16.30. Fika från kl. 14.30
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

 

Anmäl dig här!

 


PÅ SCEN
Anders Malmer, professor SLU
Anders Wijkman, ordförande Club of Rome samt ordförande Climate-KIC
Linda Andersson, Ämnesansvarig Hållbart jordbruk & Agroforestry, Vi-skogen
Maria van Berlekom, Chef på Enheten för globala miljösamarbeten, Sida
Mia Crawford, Samordnare Agenda 2030, UD
Line Gordon, Chef för Stockholm Resilience Centre

Moderator: Mattias Goldmann, vd Tankesmedjan Fores

Arrangörer: Agroforestry Network & Tankesmedjan Fores

 

Organisationer som står bakom rapporten: