Agroforestry – en agroekologisk väg mot att utrota hungern

Agroforestry och andra hållbara jordbruksmetoder hjälper småbrukande bönder, som Jane Atieno Omulo i Uganda, att få större och säkrare skördar. Foto Elin Larsson

Hållbara jordbruksmetoder och agroforestry kan bidra till mål 2 för hållbar utveckling, som handlar om att utrota hungern. Det hävdar Vi-skogen på det stora FN-mötet Commission on Food Security, som hålls i dagarna i Rom.

Fokus för årets Commission on Food Security är nutrition.

Efter att ha minskat i flera decennier ökar hungern i världen igen. 820 miljoner människor har inte tillräckligt att äta. En av orsakerna är klimatförändringarna som påverkar jordbruksproduktionen.

– Agroforestry, där träd planteras bland grödor, kan ge en mängd olika matalternativ, bidra till nutrition, och skapa motståndskraft mot de utmaningar som följer med klimatförändringarna, säger Maria Schultz, internationell verksamhetschef för Vi-skogen.

Skala upp agroforestry

Vi-skogen deltar den 17 oktober i seminariet ”Agroforestry, an agro-ecological pathway for SDG2: A multi-stakeholder event to discuss ways to scale-up agroforestry”, som modereras av Maria Schultz. Caroline Musee från Vi-skogen i Kenya deltar, liksom Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Utifrån rapporten High Level Panel of Experts report diskuteras möjligheter, men också utmaningar, att skala upp agroforestry.

Panelen kommer att dela erfarenheter, lärdomar och lösningar när det gäller tekniskt, institutionellt och politiskt stöd till utvecklingen av agroforestry.

Seminariet organiseras av CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA), The Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI) och Agroforestry Network.

Läs mer om seminariet här!

Commission on Food Security äger rum 14-18 oktober på FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), i Rom, Italien.