Årets samtal i Almedalen det viktigaste

Jane Nekesa, Uganda och Charlotta Szczepanowski, generalsekreterare Vi-skogen Foto: Vi-skogen

Idag inleds den 55:e upplagan av politikerveckan i Almedalen. Många långa samtal, heta debatter och intressanta seminarium har hållits i Visby under dessa år. Men frågan är om inte årets samtal är tidernas viktigaste?

Vi står inför vår tids största ödesfråga – klimatet. Vi har jobbat med trädplantering i 40 år och ser att det nu är viktigare än någonsin att plantera träd, bevara den biologiska mångfalden och minska vår påverkan på den globala uppvärmningen. Det måste ske snabbt och det måste ske nu.

Många av bönderna i vår verksamhet drabbas hårt av klimatkrisens effekter. Utebliven skörd på grund av torka, liksom utebliven skörd på grund av översvämningar lämnar människor i stor utsatthet och hunger. Världens småskaliga jordbrukare står för omkring 30 % av världens matproduktion men får enbart 1,7 procent av den globala klimatfinansieringen. Det är alldeles för lite.

Vi hoppas samtalen i Almedalen resulterar i handlingskraft. Klimatbiståndet måste bidra till att stödja människor som kämpar mot fattigdom och förtryck och till grupper som är särskilt utsatta för klimatförändringarnas effekter. Det har aldrig varit viktigare.

Charlotta Szczepanowski, generalsekreterare Vi-skogen