Charlotta Szczepanowski ny arbetande styrelseordförande i Vi-skogen

Charlotta Szczepanowski är ny ordförande för Vi-skogen. Pressbilder för COOP. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

En av Hållbarhetssveriges mest välkända beslutsfattare och inspiratörer, Charlotta Szczepanowski, har utsetts till ny arbetande styrelseordförande för insamlingsstiftelsen Vi-skogen. Bakgrunden är att Vi-skogens styrelse har beslutat att stärka sin roll inom konsumentkooperationen och inom bistånds- och miljödebatten i Sverige och Afrika.

Vi-skogens styrelse har fattat beslut om att ta fram en plan för att ytterligare stärka Vi-skogens arbete i Afrika och stärka rösten i bistånds- och miljödebatten i Sverige. Som ett led i arbetet aviserar styrelsen en avsikt att frikoppla Vi-skogen från We Effect organisatoriskt.

I och med den utvecklade organisations- och verksamhetsinriktningen utses från och med idag Charlotta Szczepanowski, Chef Hållbarhet & Kvalitet på Coop och ledamot i Vi-skogens styrelse, till arbetande styrelseordförande. Hon slutar därmed som hållbarhets- och kvalitetschef på Coop. Unn Edberg, chefredaktör för Tidningen Vi och fram till nu ordförande i Vi-skogen, fortsätter som ledamot i styrelsen.

– Jag känner mig väldigt glad och tacksam för detta uppdrag. Jag har suttit i Vi-skogens styrelse sedan 2019 och det känns bra att vi tar ytterligare steg för att stärka verksamheten. Vi-skogens arbete är dessutom oerhört viktigt för våra medlemmar och det känns därför som ett naturligt steg att ännu tydligare knyta Vi-skogen närmare konsumentkooperationen, säger Charlotta Szczepanowski, ny arbetande styrelseordförande i Vi-skogen.

– Det här är ett viktigt skede i Vi-skogens utveckling framåt vilket kräver ett stort engagemang och möjlighet att lägga ned tid. Som VD och chefredaktör för Tidningen Vi behöver jag fokusera på Vi Medias utveckling. Därför känns det fantastiskt bra att få lämna över ordförandeskapet till Charlotta, säger Unn Edberg.

För att skapa tydlighet i det strategiska och operativa arbetet med att separera Vi-skogen organisatoriskt från We Effect lämnar Anna Tibblin, som varit generalsekreterare för båda organisationerna, Vi-skogen och övergår helt till We Effect.

– Charlotta Szczepanowski är en av Hållbarhetssveriges främsta beslutsfattare och inspiratörer. Det känns otroligt bra att hon nu axlar denna roll, och ytterligare bevisar hur viktigt och relevant Vi-skogens arbete för mat- och klimaträttvisa är, säger Anna Tibblin.

Vi-skogens styrelse har inlett ett arbete för att fastställa riktning och besluta hur den nya organisationen ska se ut. Detta arbete beräknas vara färdigt under våren 2023.