Charlotta Szczepanowski vald till generalsekreterare för Vi-skogen

Charlotta Szczepanowski är ny ordförande för Vi-skogen. Pressbilder för COOP. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Vi-skogens styrelse har utsett Charlotta Szczepanowski till ny generalsekreterare. Charlotta Szczepanowski har tidigare haft rollen som arbetande styrelseordförande för Vi-skogen och kommer nu fortsätta driva arbetet framåt. Charlotta tillträder sin nya roll den 1 april.

– Fokus kommer ligga på att göra mer skillnad i den rådande krisen vad gäller klimat och biologisk mångfald. Jag är väldigt glad över utnämningen och förtroendet, säger Charlotta.
Vi-skogen vill öka takten i arbetet med att sprida metoden agroforestry, där träd planteras med grödor, till nya områden och till fler bönder.

– Klimatförändringen är ett faktum, i de länder vi arbetar i ser vi redan hur extremväder påverkar böndernas skördar. Jag kommer sträva efter ett ännu mer effektivt arbetssätt i organisationen så att vi kan hjälpa fler. Dessutom ska vi ta steg mot att arbeta mer i torra områden, säger Charlotta Szczepanowski som under hela sin karriär har brunnit för hållbarhetsfrågor.

– Jag vill nyttja min kunskap i hållbarhet, särskilt för att öka samarbetet med Vi-skogens företagsgivare, säger hon.

Innan Charlotta tillträdde som arbetande ordförande på Vi-skogen var hon under flera år chef för Hållbarhet och Kvalitet på Coop där hon också satt i företagsledningen. Dessförinnan har hon arbetat med hållbarhet på bland annat Riksbyggen, Posten och Electrolux.

När det förra sommaren blev klart att Vi-skogen skulle separera från We Effect klev Charlotta Szczepanowski på som arbetande ordförande. Sedan dess har hon lett en intensiv process där organisationerna har separerat från varandra.

I samband med att Charlotta Szczepanowski blir generalsekreterare i Vi-skogen återgår Unn Edberg, vd på Vi Media och chefredaktör på tidningen Vi, till ordföranderollen.

– Charlotta har gjort ett fantastiskt jobb som arbetande ordförande i en intensiv förändringsfas. Hon har de egenskaper och erfarenheter som krävs för att fortsätta utveckla Vi-skogen i den riktning som styrelsen har beslutat om, säger Unn Edberg.

– Charlotta Szczepanowskis starka ställning inom hållbarhet tillsammans med hennes nätverk och driv gör henne till en utmärkt ledare för Vi-skogens förflyttning, säger Unn Edberg.

Närmast i Vi-skogens planering ligger en flytt då organisationen kommer börja dela kontor med bland annat annat ForumCIV.

– Jag har under senaste månaderna på Vi-skogen fått en stor kunskap om arbetet i organisationen vilket gör att jag har en bra grund att stå på. Vi-skogen är en helt fantastisk organisation med otroligt kunniga medarbetare. Jag är väldigt glad över att ha fått förtroendet att leda arbetet, säger Charlotta.