Elva + sex miljoner från Postkodlotteriet till Vi-skogen

Henrik Brundin, vice vd på Vi-skogen.

Den 21 februari hölls den årliga utdelningen till Postkodlotteriets förmånstagare. I år tilldelades Vi-skogen elva miljoner kronor, pengar som kommer att användas till fattigdomsbekämpning i länderna runt Victoriasjön i östra Afrika.
Utöver den ordinarie postkodschecken fick Vi-skogen även sex miljoner till projektet ”Kvinnliga trädhjältar”.

För sjätte året i rad delas över en miljard kronor ut till ideella organisationer, som ett resultat av lotteriöverskottet från Postkodlotteriet. Vi-skogen tilldelades elva miljoner kronor, vilket är en ökning med en miljon kronor från 2016.

Utöver den ordinarie postkodschecken tilldelades Vi-skogen även sex miljoner till projektet ”Kvinnliga trädhjältar” där Vi-skogen tillsammans med lokala myndigheter och kvinnliga bondegrupper skyddar och återbeskogar Uganda. Kvinnorna får utbildning i hur de kan återplantera och vårda skogen.

─ Jag vill rikta ett stort tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare. Med det här projektet tar Vi-skogen steget in i naturskogen och arbetar för att hindra avskogningen. Det känns otroligt spännande. Tillsammans med våra kvinnliga trädhjältar kan vi stoppa skövlingen och återbeskoga Uganda – ett träd i taget, säger Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen.

Totalt uppgick Postkodlotteriets utdelning till den ideella sektorn till 1,1 miljard kronor i år.

─ De ideella organisationerna är viktiga för Sverige. Vi är därför mycket stolta över att vi för sjätte året i rad levererar över en miljard kronor till ideella sektorn i Sverige. Enligt Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, står svenska lottköpare för cirka 20 procent av intäkterna till ideell sektor. Postkodlotteriets lottköpare svarar för hälften av detta, säger Anders Årbrandt, en av två managing directors på Postkodlotteriets operatörsbolag Novamedia Sverige AB.

Fotnot: Postkodlotteriet har 55 förmånstagare. Sedan starten år 2005 har lotterierna under Postkodlotteriets varumärke genererat över 9,4 miljarder kronor till ideella sektorn.