Vi-skogen fortsatte göra världen bättre med träd under 2022

2022 genomsyrades av förändring både för Vi-skogen och i omvärlden. I en tid där mycket går åt fel håll, bidrar Vi-skogen till motkraft. Våra partnerorganisationer, som består av människor som själva lever i fattigdom, har gång på gång visat styrkan i att jobba tillsammans. Deras arbete har lett till att fler människor kunnat äta sig mätta – samtidigt som de bidragit till en mer hållbar miljö. Agroforestry fortsatte att vara ledstjärnan och vi planterade 6,8 miljoner träd.