Film och engagerat samtal om agroforestry

Philipp Weiss, hjärtvalnöt Foto: Jonas Embring

Hur kan vi tillgodose våra behov samtidigt som vi stärker ekosystemen? Frågan ställs i filmen ”Leva inom planetgränserna, del 2 – Agroforestry”, som visades på Biocafé Tellus den 10 mars.

I filmen, skapad av Maja Lindström, berättar några av Sveriges och Englands främsta pionjärer inom Agroforestry hur vi genom vår matproduktion kan få en nyckelroll i att läka ekosystem, skapa matsäkerhet, jobb och ökad livskvalité.

– Jag har insett att vi behöver uppmuntra en mångfald av både ettåriga och fleråriga grödor, där vi succesivt ändrar matvanor och metoder. Spannmålen och växtoljorna måste till exempel reduceras kraftigt, eftersom de är enormt resurskrävande. Att övergå till fleråriga spannmål eller till en blandning av äldre kultursorter och nya i ett system med många perenna grödor, är en väldigt bra början, säger Maja Lindström.

Maja Lindström tackas med ett träd från Vi-skogen av Gunilla Eitrem på Naturskyddsföreningen.

Filmvisningen på Tellus följdes av samtal om agroforestry i Sverige och globalt mellan publiken, Maja Lindström och Agroforestry Networks partners Vi-skogen, Naturskyddsföreningen och Agroforestry Sverige.

Malin Gustafsson, Agroforestry Network, och filmskaparen Maja Lindström i samtal på Tellus.

Det var många på plats och intresset var stort av att hitta gröna hållbara lösningar för livsmedelsförsörjningen för människor i olika delar av världen.

Visningen skedde i samarbete mellan Agroforestry Network och Biocafé Tellus.

Se filmen här