”Food Systems Summit är bara början”

Skippa silotänkande och se maten för vad det är: en mänsklig rättighet. Det var ett gemensamt huvudbudskap från forskare, politiker, företagare och miljö- och biståndsaktörer när de möttes för att följa upp FN:s historiska toppmöte Food Systems Summit.

”Mat är en mänsklig rättighet, och livsmedelssystem är avgörande för att nå alla 17 globala hållbarhetsmål. Men vi kan bara nå målen om alla arbetar tillsammans” sa Per Callenberg, statssekreterare på Näringsdepartementet, i sitt öppningsanförande.

Näringsdepartementet, Svenska FAO-kommittén och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA, stod som värdar för seminariet. Unn Edberg, chefredaktör för tidningen Vi och Anna Tibblin, generalsekreterare från We Effect och Vi-skogen, ledde ett stort antal talare och lyssnare från hela världen under rubriken ”Food Systems Summit – The Way Forward”.

Food Systems Summit mötte kritik från bland annat FN:s matrapportör Michael Fakhri för att inte vara tillräckligt inkluderande och för att sakna ett rättighetsperspektiv. Under seminariet lyfte Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare på UNDP, fram att Food Systems Summit var en framgång och samlade tiotusentals människor från 193 länder.

”Food Systems Summit är inte slutet, utan början på arbetet mot hållbara livsmedelssystem. Nu måste Sverige och andra länder fortsätta dialogen mellan olika mat-aktörer. Maten måste stärka människor, biologiska mångfalden och klimatet” sa Ulrika Modéer i sitt tal från New York.

Bilden delades av Peter af Wetterstedt, kansliråd på Näringsdepartementet, som arbetat med Sverige deltagande vid FSS.

– Mitt i en pandemi samlades hela världen för att diskutera livsmedelssystemen, som nu är på den politiska agendan, det är ett resultat i sig. Nu har vi en karta för att ta oss framåt.
I Sverige finns bland annat nya initiativ för hållbar och hälsosam matkonsumtion och innovativ forskning, sa Peter af Wetterstedt.

Ett annat resultat är den uppföljningsmekanism som kommer att etableras genom de tre Rombaserade FN-organen FAO, WFP och IFAD. Uppföljningsmekanismen syftar till att koordinera och följa upp arbetet mot hållbara livsmedelssystem efter toppmötet, och bidra till genomförandet av nationella färdvägar för livsmedelsystem i FN:s medlemsstater.

– Vi måste lämna silotänkande mellan olika sektorer och det krävs resurser för att denna dialog ska fortsätta, berättade Pernilla Ivarsson, Sveriges biträdande ständiga representant vid FAO i Rom.

På miljöorganisationen WWF ser man också mötet som en framgång, men de är också besvikna på att Food Summit inte bevakades medialt. Något som LRF Ungdomen och We Effect också belyste i Sverige i en debattartikel.

– Jag är orolig för att det varit tyst efter mötet, att vi går tillbaka till vår silos och att media inte bevakar ämnet tillräckligt. Vi måste lyfta livsmedelssystemen högt på agendan på klimattoppmötet i Glasgow och Stockholm 50+ i vår. Sverige kan inte vänta på andra länder utan måste gå före, sa Brent Loken, matforskare på WWF.

Näringslivet har en annan avgörande roll att spela i hur livsmedelssystemen ska förändras.

– Vi måste gå från ord till handling och då krävs det samarbete, sa Katarina Eriksson, Tetra Laval Food for Development och berättade om flera satsningar på bland annat skolmat.

Vikten av tryggad livsmedelsförsörjning och hunger var ett centralt tema under seminariet. Det behövs mer lokalt producerad mat och ökad användning av hållbara jordbruksmetoder, som agroekologi och agroforestry, menade flera talare.

”I Tanzania räcker maten inte till i alla byar. Vi måste ha mer inhemska fröer och minska användningen av kemikalier som förstör jordarna. Food Systems Summit har bidragit till en diskussion om mat som en mänsklig rättighet och vikten av att förvandla livsmedelssystemen. sa Damien Sulomo, som är programansvarig på bondeorganisationen MVIWAARUSHA, som är en av We Effects samarbetspartner.

Forskningen spelar också en avgörande roll. Inte minst måste resurser gå till att stödja fattiga länders egen expertis så att kunskap och erfarenhet finns lokalt, menade flera talare.

”Kunskapen måste nå ut även till småskaliga bönder, de är avgörande för att bekämpa hungern, menade Dr Ismahane Elouafi, FAO:s forskningschef.

”Vi behöver en forskningsansats för att utveckla hållbara livsmedelssystem och minska hungern, säger Dr Lisa Sennerby Forsse, som var medlem i forskningsrådet till Food Systems Summit.

Läs mer om seminariet här:
https://www.ksla.se/aktivitet/after-the-food-systems-summit-fss-the-way-forward/