Fördelar med agroforestry är många – även i Sverige

På Vi-skogen menar vi att Agroforestry, att plantera träd i jordbruket, har potential att göra skillnad även i Sverige, detta i synnerhet när extremväder blir vanligare. Nu lanserar Jordbruksverket ett informationsmaterial som riktar in sig på fördelarna med agroforestry och vänder sig till lantbrukare och myndigheter.

Sommaren 2023 blev extremväder en vedertagen term även i Sverige. Torka, skyfall med översvämningar som följd var väderfenomen som drabbade skördar på många håll i landet. Enligt en skörderapport från Lantmännen var skörden 20 procent lägre 2023 än året innan.
Och det är inget som tyder på att extremväder kommer avta utan snarare är något vi kommer behöva vänja oss vid. Frågan är hur svenska bönder ska förhålla sig till den sårbarhet som detta medför? En lösning är hållbara jordbruksmetoder där plantering av träd i jordbruk är en.
– Agroforestry bygger upp en resistens mot klimatförändringarnas effekter och kan därmed säkra matproduktionen, säger Matilda Palm, sakkunnig på Vi-skogen.

På Vi-skogen har vi 40 års erfarenhet i östra Afrika där man länge varit tvungen att hitta lösningar som är motståndskraftiga mot klimatförändringarnas effekter. Den metod som Vi-skogens bönder i Kenya, Uganda och Tanzania använder sig av kallas agroforestry, eller skogsjordbruk på svenska och handlar om att plantera träd tillsammans med grödor.
– Agroforestry är ett system som speglar naturen. Det skapar naturliga vindskydd, ger skugga till växter och djur, binder kol, sparar vatten och gör jorden mer näringsrik. Det ökar skördarna och säkrar matproduktionen i tider av extremväder, säger Matilda Palm.

Även i Sverige ser man nu ett behov av att odlingssystem blir mer mångfunktionella och resilienta för att minska miljöpåverkan och möta klimatförändringar och extremväder.
– En stor fördel med agroforestry är att man inte blir beroende av avkastningen från en enda gröda, samodling gör att man kan hantera varierande väder och fluktuerande priser bättre, säger Linnea Pasquier på intresseorganisationen Agroforestry Sverige.

Den svenska agroforestrybonden Anders Linden berättar att det nu även i Sverige kommer bli lättare att få bidrag från EU för att ägna sig åt agroforestry-odling.
– I Sverige har lagen sett ut så att man förlorat på att ha träd nära sin mark vilket har lett till biologisk utarmning av vårt landskap. Den nya regeln kommer göra stor skillnad för agroforestrybönder. Här har andra europeiska länder legat längre fram, berättar Anders.
För Anders Linden är träd lösningen på många problem.
– Jordbruk har stor påverkan på vår natur, träden fångar upp jordbrukskemikaler, minskar avrinning med sina permanenta rötter och för att inte tala om hur den biologiska mångfalden ökar och hur extremväder regleras, säger han.

Ladda ner “Trädjordbruk i Sverige”, lanserat av Jordbruksverket här

 

 

Läs mer om Anders Lindén och agroforestry i Sverige i senaste numret av Mer Smak