Hållbara och rättvisa livsmedelssystem – Vi-skogen i årlig konferens

Marie Claire Kabaganwa. Foto Elin Larsson.

Marie Claire Kabaganwa. Foto Elin Larsson.

Som ett steg i arbetet att uppnå hållbara och rättvisa livsmedelssystem, samlas forskare, beslutsfattare och representanter för civila samhället i den årliga konferensen Agriculture for Development, Agri4D. Vi-skogen är en av årets deltagare.

Över 800 miljoner människor i världen är undernärda. Samtidigt driver klimatförändringarna och covid-19 pandemin snabbt fler människor in i fattigdom och hunger. Medan majoriteten av befintliga livsmedelssystem är drivkrafter till förlust av biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser, utgör de också försörjning för väldigt många människor.

Rättvisa och motståndskraftiga livsmedelssystem kan bidra till alla målen för hållbar utveckling. Temat för årets Agri4D – konferens är Food Systems for New Realities, med huvudfrågan: ”Hur kan vi forma hållbara och rättvisa livsmedelssystem som är motståndskraftiga mot klimatförändringar, en transformerad livsmedelsproduktion, utbud och efterfrågan, samt hälsohot och pandemier?”

– Alla måste göra sitt. Och med tanke på den allvarliga situation världen befinner sig i, relaterat till såväl klimatförändringarnas effekter som covid-pandemin, finns ett tydligt behov av att fokusera på de mest prioriterade behoven. Mat är ett av dem. Och hållbara och motståndskraftiga system är nödvändiga. Planetära och sociala obalanser, som till stor del har orsakats av mänsklig aktivitet, kan korrigeras om alla gör sin del, säger Vi-skogens talare under konferensen, Wangu Mutua.

Konferensen, som äger rum online den 28 – 30 september, syftar till att vara en plattform där vetenskap, praktik och beslutsfattande kopplas samman – och nya samarbeten skapas.

Målet med konferensen är att presentera kunskap om potentiella lösningar. Samtidigt som man identifierar hur dessa lösningar tillsammans kan möjliggöra de sociala och ekonomiska förändringar som är nödvändiga för att uppnå målet om tryggad livsmedels- och näringsförsörjning för alla.

Agri4D 2021 organiseras av SLU Global vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Swedish International Agriculture Network Initiative (SIANI), med stöd från Sida.

Läs mer om konferensen, registrera dig och besök Vi-skogens monter

Av

Malin von Strauss