Katinka Palmgren på Coop Sverige blir ordförande för Vi-skogen

Katinka Palmgren på Coop Sverige, har blivit utsedd till ordförande för Vi-skogens styrelse. – Katinka med sin bakgrund är helt rätt som ny ordförande, säger Vi-skogens generalsekreterare Charlotta Szczepanowski.

Efter tre år i Vi-skogens styrelse tar nu Katinka Palmgren över ordförandeklubban efter Vi Medias Unn Edberg. Katinka har redan hunnit avverka tre år som styrelseledamot och därmed varit med på den förändringsresa som organisationen gjort.

– Att anta rollen som ordförande för Vi-skogen är en ära och fortsatt möjlighet att bidra till organisationens betydelsefulla arbete, säger Katinka Palmgren.

Katinka Palmgren har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikationsfrågor i nationella och internationella sammanhang från privat och offentlig sektor.
På hennes CV finns tunga positioner som kommunikationschef på Business Sweden och kommunikationsstrateg på Sida. På Coop Sverige har hon varit i snart fem år, först som kommunikationschef och nu som kommunikatör i hållbarhetsfrågor.

– Det pågår förändringar inom biståndssektorn och Katinkas erfarenhet och kontakter här är värdefulla, säger Charlotta Szczepanowski, generalsekreterare på Vi-skogen.

– Hennes kontakter inom Coop och KF är också väldigt viktigt för vårt samarbete och som en del av kooperationen, fortsätter Charlotta Szczepanowski.

Styrelsen har en beslutad vision för de närmaste åren om att öka takten i arbetet med att sprida metoden agroforestry, där träd planteras med grödor, till nya områden och till fler bönder.

– Jag ser fram emot att Vi skogen fortsätter att driva arbetet med att söka breda stöd för planetärt arbete för att öka takten i spridningen av agroforestry, säger Katinka.

Vi-skogen är en stiftelse, där KF utser Vi-skogens styrelse. Vi-skogens styrelse i sin tur utser ordföranden.