Maria Schultz ny chef för Vi-skogen

Det går bra för Vi-skogen. Verksamheten, som bekämpar både fattigdom och klimatförändringar, är mer relevant än någonsin, insamlingen slår rekord och nu lanseras en ny klimatkalkylator som ska hjälpa privatpersoner och företag att se över sin klimatpåverkan. För att möta behoven har Maria Schultz rekryterats som Vi-skogens verksamhetschef i Sverige.

Vi-skogen arbetar sedan 1983 i östra Afrika med att stötta bönder att lyfta sig ur fattigdom och bekämpa klimatförändringarna med hållbara jordbruksmetoder som agroforestry, ett odlingssystem som kombinerar odling av grödor och träd. Nu rekryterar Vi-skogen Maria Schultz som ny verksamhetschef i Sverige.

Maria Schultz har hela sitt arbetsliv arbetat med globala miljö- och klimatfrågor, bland annat på miljödepartementet, Sida och Stockholm Resilience center. Hon har också varit internationell chef och regionchef för We Effect i södra Afrika.

– Jag är väldigt tacksam och känner stor ödmjukhet inför rollen som verksamhetschef för Vi-skogen, säger Maria Schultz.

– För mig symboliserar agroforestry liv och värdig välfärd, genom att det skapar en tryggad livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och anpassning till klimatförändringar. På så sätt bidrar Vi-skogen, tillsammans med våra partnerorganisationer, till en inkluderande framtid för de människor vi arbetar med. Jag ska försöka bidra på bästa möjliga sätt, tillsammans med alla kompetenta kolleger, till denna aktuella och viktiga verksamhet.

Maria Schultz tillträder den 1 juli och kommer att rapportera till generalsekreterare Anna Tibblin.

– Maria är som klippt och skuren för denna nya roll. Hon kommer att ta verksamheten till nya nivåer. Det är en oerhört spännande tid i organisationens liv, säger Anna Tibblin.