Musiken gav 110 000 träd i östra Afrika

I år klimatkompenseras festivalen Way Out West för att bli klimatpositiv. Kompensationen sker genom trädplantering via biståndsorganisationen Vi-skogen och motsvarar 110 000 träd i östra Afrika.

I år väljer Way Out West tillsammans med GodEl att klimatkompensera hela sin festival. Det gör de tillsammans med biståndsorganisationen Vi-skogen. Tredagarsfestivalen beräknas generera ca 600 ton klodioxidutsläpp från el, mat, transporter, avfall och trycksaker. För att kompensera utsläppet krävs cirka 100 000 nya träd som får växa under ett års tid. När träden växer absorberar och lagrar de koldioxid som annars hamnar i atmosfären där den bidrar till den globala uppvärmningen.

Sedan fyra år levererar GodEl, partner till Vi-skogen, miljömärkt el till Way Out West. Utöver de 100 000 träd som de planterar för att göra Way Out West klimatneutral, adderar GodEl ytterligare 10 000 träd för att göra festivalen klimatpositiv, vilket innebär att man binder mer växthusgaser än man släpper ut.

– Vi ser initiativ som detta som ett steg i rätt riktning och ett utmärkt tillfälle att lyfta frågan om hållbarhetsansvar för miljö och människor bland festivalbesökare och partners och att inspirera dem att bli mer klimatsmarta. Vi-skogen är en pålitlig aktör som kan hjälpa oss med detta, säger GodEls vd Pontus Winberg.

Vi-skogens klimatkompensation är framtagen i samarbete med Världsbanken. Metoden, som är certifierad enligt standarden Verra, är den första i Afrika som bekämpar klimatförändringar och återskapar bördiga jordar, vilket ger ökad tillgång till mat.

– Jag vill rikta ett stort tack till både Way Out West och GodEl. Genom att klimatkompensera genom Vi-skogen skapas förutsättningar till ett bättre klimat och förbättrade levnadsförhållanden för människor i östa Afrika, samtidigt som man bidrar till FN:s globala mål, säger Anna Tibblin, Generalsekreterare Vi-skogen

 

För ytterligare information – vänligen kontakta:
Kajsa Liljegren, presskontakt Vi-skogen
Tel: 08-120 371 35
E-post: kajsa.liljegren@viskogen.se