Barometer: Klimatkrisen hårt slag mot småskaliga bönder

Beatrice Wamalwa. Foto: Onyango Ayany

Beatrice Wamalwa. Foto: Onyango Ayany

Minskade skördar och matbrist. Småskaliga bönder i utvecklingsländer drabbas hårt av klimatkrisen, men får lite eller inget stöd för att hantera dess effekter. Svårast är situationen för kvinnor, visar ”Bondebarometern” från Vi-skogen och We Effect.

I somras skickade Vi-skogen och We Effect ut en enkät till 38 organisationer som samlar 3,4 miljoner småskaliga bönder i 20 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Målet var att ta reda på hur småskaliga bönder i länder med utbredd fattigdom drabbas av klimatkrisen. Resultatet presenteras i Bondebarometern, som släpps idag inför FN:s klimatkonferens i Glasgow.

Barometern visar bland annat att:

  • Alla 38 organisationer har upplevt förändringar i klimatet de senaste 15 åren.
  • 29 av 38 organisationer identifierar en inkomstminskning som en av de största konsekvenserna av att böndernas skördar minskat.
  • 33 av de 38 svarande uppger att deras medlemmar haft otrygg tillgång till mat.

Organisationerna menar att det blivit allt svårare att förutse regnen och att bönderna upplever allt längre perioder av torka och ett ökat antal översvämningar. Nästan samtliga (33 av 38 organisationer) säger att deras medlemmar har eller har haft brist på mat, trots att de själva är bönder.

”Många av de som odlar vår mat lägger sig hungriga varje kväll. 75 procent av alla människor som lever i fattigdom bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för att överleva.” Anna Tibblin, generalsekreterare för Vi-skogen och We Effect

Svårast för kvinnor

Organisationerna anger att bönderna de representerar har begränsad kapacitet att hantera klimatförändringarnas effekter. Majoriteten (25 av 38) uppger att deras organisationer eller medlemmar inte får något klimatstöd från regeringen i sina respektive länder. Majoriteten påpekar dessutom att kvinnors förmåga att hantera klimatförändringarnas effekter påverkas deras begränsade rätt att äga och bruka mark.

Hållbart jordbruk en nyckelåtgärd

Organisationerna lyfter fram ett antal åtgärder för att hantera klimatförändringarnas effekter. Bland annat att gå över från konventionellt jordbruk till agroforestry och andra hållbara odlingsmetoder för att skydda jorden vid översvämningar och möjlighet att odla trots långa perioder av torka. En annan viktig åtgärd som lyftes fram var spar- och lånegrupper där bönder som nekas kredit från banker kan spara tillsammans och låna pengar av varandra. Detta är en särskilt viktig insats för kvinnor, som har svårast att låna pengar.

Läs Bondebarometern här.