Ny rapport: Klimatrapporteringen ökar drastiskt – och var sjätte artikel handlar om Trump

Under 2017 ökade rapporteringen i svensk press om klimatet rejält jämfört med året innan. Mest dominerande var USA:s president Donald Trump, som omnämns i var sjätte artikel. Det visar en rapport som presenteras av Vi-skogen idag.

Rapporten Varmare klimat – iskall nyhet? bygger på en analys av Retriever, som för fjärde året i rad på uppdrag av Vi-skogen undersökt hur svensk dagspress rapporterar om klimatförändringarna. Under 2017 skrevs 61 485 artiklar om klimatet i svenska medier, att jämföras med 52 733 stycken under 2016 – en ökning med nästan 17 procent.

I var sjätte artikel, över 11 000 stycken, omnämns Donald Trump. Några av de största topparna i klimatrapporteringen i svensk press under året handlar om Trumps hot om att USA kommer att lämna Parisavtalet – och om när beslutet fattades.
Fler resultat från Vi-skogens rapport ”Varmare klimat – iskall nyhet?”:

  • Vice statsminister Isabella Lövin (MP) toppar årets lista över de som varit synligast i klimatrapporteringen och går därmed om statsminister Stefan Löfven (S).
  • Tre av de tio mest delade klimatartiklarna under 2017 handlar om Donald Trump, men mest spridning fick en artikel från Teknikens värld om elbilsbatterier, där man resonerar om vilken miljöpåverkan miljöbilarna egentligen har.
  • Tolv procent av alla klimatrelaterade artiklar, 7 613 stycken, handlade om flyget – en ökning med 59 procent jämfört med 2016.
  • Begreppet klimatsmart och extrema väder är ämnen som synts betydligt mer i spalterna 2017 än tidigare.
  • Svenska Dagbladet har liksom tidigare år rapporterat mest om klimatet i år och följs av Dagens Nyheter och Sydsvenskan.
  • I landet ligger Skåne i topp, men medierna i Västra Götaland har ökat sin klimatbevakning mest.

Läs hela rapporten här (pdf)
Via SVT-play ( SVT Forum) kan du följa seminariet där rapporten släpps direkt, eller i efterhand.
Seminariet kan också ses live på facebook: https://www.facebook.com/ForesSverige/


För ytterligare information – vänligen kontakta:

Helena Kilström Esscher, pressansvarig Vi-skogen

Tel: 0701 04 08 39
E-post: helena.esscher@viskogen.se

Om rapporten:
Retriever genomför rapporten på uppdrag från biståndsorganisationen Vi-skogen. Årets rapport baseras på över 210 000 artiklar och inslag i svensk redaktionell media, i print, webb samt etermediernas nätupplagor. Totalt omfattar analysen 535 printkällor och 810 webbkällor.