Nytt policy brief: Agroforestry and youth

Mwita Igayi från Tanzania på omslaget till policybriefet. Foto Joy Kivata.

Mwita Igayi, en ung bonde från Tanzania på omslaget till policybriefet. Foto Joy Kivata.

Den 10 mars 2022 lanserade Agroforestry Network policybriefet Agroforestry and youth – possibilities and barriers. Briefet är skrivet på engelska och ger konkreta rekommendationer till beslutsfattare om hur man använder agroforestry på ett inkluderande sätt för att skapa nya möjligheter för ungdomar att försörja sig inom hållbart jordbruk.

Unga bönder som bor på landsbygden står idag inför utmaningar som ökande arbetslöshet i kombination med effekterna av covid-19-pandemin, ökad matosäkerhet och allt fler och värre effekter av klimatförändringarna. Agroforestry – en jordbruksteknik där träd odlas tillsammans med andra grödor och djurhållning – kan lösa några av dessa utmaningar och även bidra till flera av FNs globala mål för hållbar utveckling (SDG).

Ladda ner policybriefet här . Se inspelningen av lanseringen här.

Agroforestry Network är grundat av Vi-skogen och finansieras av Postkodlotteriet. Läs mer på nätverkets hemsida.