11 miljoner från Postkodlotteriet till Vi-skogen 2021

Vi-skogens generalsekreterare Anna Tibblin med årets check från Postkodlotteriet.

Vi-skogens generalsekreterare Anna Tibblin med årets check från Postkodlotteriet.

Överskottet från försäljningen av Postkodlotteriets produkter går till ideella organisationer. Vi-skogen har varit förmånstagare sedan 2015 och tilldelades i år 11 miljoner kronor. Sammanlagt har Vi-skogen mottagit 82 900 000 kronor från Postkodlotteriet.

– Vi är väldigt glada och tacksamma mot Postkodlotteriet och alla som köpt lotter. Nu kan vi fortsätta vårt arbete för att bekämpa hungerkrisen och förbättra självförsörjningen bland småbönder i Östafrika, samtidigt som vi motverkar klimatförändringar och utarmningen av den biologiska mångfalden, säger Anna Tibblin, generalsekreterare för Vi-skogen.

Pengarna från Postkodlotteriet kommer att användas till Vi-skogens biståndsarbete i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster, ökad biologisk mångfald och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. Sedan starten 1983 har organisationen planterat 134 miljoner träd och under de senaste tio åren stöttat cirka 2,5 miljoner människor till ett bättre liv.

– Jag hoppas alla lottköpare förstår vilken betydelse dessa pengar har för småbönder i östra Afrika! Inte minst i dessa tider med coronapandemi och nedstängningar har de bönder vi samarbetar med kunnat fortsätta producera mat och slipper gå hungriga. Dessutom har de kunnat dela med sig till de som inte är lika lyckligt lottade och sälja överflödet i närområdet, säger Eva Åberg, verksamhetschef för Vi-skogen.

Totalt uppgick Postkodlotteriets utdelning till den ideella sektorn till över en miljard – 1 040 432 000 kronor – i år. Sedan starten 2005 har över tolv miljarder delats ut. Postkodlotteriet har i dagsläget 58 förmånstagare, inklusive årets nytillskott Clowner utan gränser.

– Tillsammans med nära 60 ideella organisationer har vi en bättre värld i sikte. Vi kämpar tillsammans, sida vid sida. Vi, för att generera ett så stort överskott som möjligt till er. Och ni, för att världen ska bli bättre för människa, djur och natur. För det är ni som allra bäst vet hur vi når dit, säger Postkodlotteriets vd Anders Årbrandt.

#postkodeffekten #postkodlotteriet

Länk till Postkodlotteriets landningssida: https://www.postkodlotteriet.se/valgorenhet/postkodeffekten/mer-valgorenhet—tack-vare-dig