Save the date: Landskapsrestaurering – lösningen till att säkra vattenresurser i Sverige och globalt?

På bilden: Christopher Wekesa Khisa med sin fru Christine och son Gravan. Christopher tillhör en ungdomsgrupp utanför Kitale i Kenya, som fått utbildning genom Vi-skogen i hållbara jordbruksmetoder, agroforestry och olika bevattningssystem. Foto: Malin von Strauss, Vi-skogen

SEMINARIUM • 23 SEPTEMBER • Stockholm • 10:15 - 15:30 Beroende på Covid situationen i September kan detta komma att hållas som ett webbinarium, TBD

För att ta del av Agroforestry Networks nya policybrief om agroforestry och vatten för ökad resiliens (på engelska), klicka här.

Säker tillgång till rent vatten i lagom mängd blir en allt större utmaning, globalt och även i Sverige. Landskapsrestaurering kan öka vattensäkerheten samtidigt som det ger många andra fördelar för människor och miljö. Välkommen till vårt seminarium där vi kommer belysa möjligheter med att restaurera landskap för vatten, klimat och biodiversitet, samt hållbar ekonomisk utveckling för lokalsamhällen, företag och nationalekonomi.

Begränsat antal platser.

MEDVERKANDE
Lars Laestadius, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Izabella Koziell, International Water Management Institute (IWMI)
Aida Bargues Tobella, Forest, Climate and Livelihoods Research Network (Focali), SLU och World Agroforestry (ICRAF)

Ytterligare talare från myndigheter, företag och organisationer tillkommer.

Läs mer & anmälan

Av

Malin von Strauss