Vi-skogen och Sida pratade om klimathjältar på Bokmässan

Vi-skogens rådgivare Matilda Palm och Elisabeth Simelton, specialist på lantbruk och livsmedelsförsörjningsfrågor på Sida samtalade om bönder som klimathjältar på Bokmässan i Göteborg. Foto: Anna Kakuli

Småskaliga bönder som klimatets hjältar var fokuset för ett panelsamtal på bokmässan i Göteborg där Vi-skogens rådgivare Matilda Palm medverkade och förklarade för publiken om de stora fördelarna med Agroforestry. – Det är ett levande system som är klimatsmart eftersom det speglar naturen, menade hon.

Det finns en enorm potential i jordbruket att påverka klimatet positivt. Det var budskapet som kom ur panelsamtalet mellan Vi-skogens rådgivare Matilda Palm och Elisabeth Simelton, specialist på lantbruk och livsmedelsförsörjningsfrågor på Sida.

När 800 miljoner människor, var tionde person på jorden, går hungriga, och livsmedelsförsörjningen hotas av konflikter och klimathot blir världens bönder extra viktiga. Men samtidigt har jordbruk en stor negativ påverkan både på klimatet och den biologiska mångfalden. Det är där jordbrukaren som räknas som småskalig och metoden som används kommer in.

– På Vi-skogen jobbar vi med Agroforestry där man kombinerar årsgrödor, som majs och ris, med perenna grödor, som buskar och träd. Man jobbar i ett slags 3D-odlingssystem, att maximera ytan, under ytan med rotfrukter, över marken med tex majs, men också med fruktträd eller klängväxter som vanilj eller svartpeppar, berättade Matilda.

Agroforestry är ett levande system som är klimatsmart eftersom det speglar naturen

Att bönder som använder Agroforestry kan odla en variation av grödor i stället för mycket av en enda gör dem också mer anpassningsbara till klimatförändringar och kriser som pandemier. Det ger även större skördar eftersom jorden blir mer näringsrik när ett naturligt återflöde av näringsämnen skapas. Att använda sig av Agroforestry blir både mer ekonomiskt för bönderna,  samtidigt som det är klimatsmart.

Matilda Palm. Fotograf Åsa Ljusenius.

– Allt som växer binder koldioxid från atmosfären, både i träden och växterna och i jorden. Genom att spegla naturen i jordbruket kan man öka de positiva effekterna från jordbruket. Det ökar inkomsterna för småbönderna. I och med att man kombinerar grödor med träden skapas naturliga vindskydd, man ger skugga till människor som jobbar på åkrarna och man kan binda och spara vatten, särskilt viktigt är det i områden som är utsatta för torka, påpekade Matilda.

Se panelsamtalet från Bokmässan här