Solala nya ambassadörer för Vi-skogen


Solala är a capellagruppen som med sina köksbordskonserter blev ett Facebookfenomen, och som idag spelar för fulla hus runt om i landet. Nu blir de ambassadörer för Vi-skogen.

– Att plantera träd är ett konkret sätt att hjälpa människor ur fattigdom, och samtidigt bidra till en mer hållbar miljö, säger Jens Lindwall i Solala.

Solala började som ett fenomen på Facebook för fem år sedan. Idag drar trion, bestående av Olle Bergel, Anders Gabrielson och Jens Lindvall, fulla hus runt om i landet. De har gjort sig ett namn för sina fantastiska acapella-stämmor och för att spela på vad helst man kan hitta i ett kök. Färre vet att de har ett stort miljöengagemang. 2017 medverkade de i sin andra konsert för Vi-skogen och vi kan nu stolt presentera dem som våra ambassadörer.

Varför har ni valt att bli ambassadörer för Vi-skogen?
– Vi är, som de flesta vettiga människor borde vara nu för tiden, miljömedvetna i vår vardag. Det känns helt rätt att göra vad man kan för att bidra till en bättre och mer hållbar miljö, säger Olle Bergel.
– Det finns många bra organisationer som gör viktiga insatser för klimatet och människor världen över. Vi fastnade för Vi-skogen då vi blev inbjudna av Helen Sjöholm att delta i konserten ”Trees and Love” 2016. Att vi nu väljer att engagera oss som ambassadörer är för att vi ser att Vi-skogens verksamhet ger en tydlig och bestående positiv effekt på miljön och människorna som deltar i projekten. Verksamheten bedrivs av ett härligt och kompetent team som vi gillar att samarbeta med.

Vi-skogens arbete bygger på vetskapen om att träd kan lyfta människor ur fattigdom, genom att bidra med frukt, foder till djuren, skugga för grödor och människor, minskad jorderosion, bördigare jord och i slutänden större skördar. Vi-skogen har hittills bidragit till att plantera nästan 120 miljoner träd och hjälpt 2,3 miljoner människor ur fattigdom.

Läs mer om Solalas engagemang här