Träd kan stoppa hunger och flykt

I dag på Världshungerdagen kommer 800 miljoner människor att gå hungriga till sängs. Klimatförändringarna riskerar att förvärra situationen och driva fler människor på flykt. Men det går att stoppa hungern. Bland annat genom att plantera fler träd i utvecklingsländerna.

Trots att det idag produceras tillräckligt mycket mat för att mätta hela jordens befolkning lider närmare 800 miljoner människor av hunger. Värst är problemen på landsbygden i Afrika. 70 procent av jordens fattigaste och hungrande bor på landsbygden och är beroende av jordbruket för sitt levebröd. Afrika är den kontinent där hungern och undernäringen minskar långsammast och andelen hungrande är högst, drygt 30 procent av befolkningen.

Hungern är nära kopplad till klimatförändringarna. I många länder vittnar människor om att effekterna redan är kännbara. Jag har själv bott flera år i Kenya och Tanzania och besökt områden där odlingar har förstörts och hus raserats till följd av den allt mer oberäkneliga väderleken.

De senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats lämna sina hem på grund av klimatrelaterade katastrofer. Med ett allt varmare klimat riskerar detta att bli vanligare, inte minst i Afrika. Den brittiska forskaren Norman Myers talar om 200 miljoner klimatflyktingar redan år 2050.

Detta är fakta som lätt lamslår. Men vi ska komma ihåg fler kan äta sig mätta i dag än tidigare. Och det finns metoder att kopiera för att utvecklingen ska fortsätta gå åt rätt håll. I östra Afrika stöder Vi-skogen sedan 80-talet fattiga bönder att plantera träd och grödor tillsammans, så kallad agroforestry. Med relativt enkla medel kan en familj, ofta en hel bygd, bli bättre rustade mot hunger och klimatproblem. Träden har flera livsviktiga funktioner:

– Träden binder jorden och minskar skyfallens effekter, de gör att det näringsrika översta lagret av jorden på åkrarna stannar kvar och säkrar familjernas livsviktiga skördar.

– Träden håller åkrarna fuktiga och bördiga, trots långvariga perioder av torka.

– Löven från träden ger jorden bättre näring, vilket i sin tur ökar skördarna.

– Fruktträd är en viktig näringskälla som mättar.

FN:s nya hållbarhetsmål understryker kopplingen mellan fattigdom, hunger och klimat och ska vara uppfyllda redan år 2030. Det är möjligt. Att plantera fler träd kan verka som en alltför enkel lösning på ett svårt problem. Men erfarenhet och forskning visar att det är en metod som fungerar – och går att tillämpa i många länder.

Vi står vid ett vägskäl. Låt oss välja rätt rutt. Ingen ska behöva gå och lägga sig hungrig eller tvingas lämna sina hem på grund av klimatet.

Henrik Brundin, biolog och senior advisor, Vi-skogen