Trump-vinst kräver kraftsamling för klimatet

Donald Trumps vinst är en stor förlust för världens fattiga och klimatet. Nu mer än någonsin krävs att såväl gröna gräsrötter som Sveriges regering arbetar hårdare för en grön, hållbar framtid. 

Donald Trumps vallöfte om att göra ”America Great Again” kan få en rad negativa konsekvenser för hela världen. Han vill satsa på smutsig kolindustri, riva upp det nya internationella klimatavtalet och kraftigt minska ekonomiska stödet till biståndsinsatser och arbete mot klimatförändringarna, vilket också kan bidra till att andra länder frångår sina utlovade åtaganden.

Genom Donald Trumps vinst i presidentvalet i USA får klimatskeptikerna nu inte bara ett känt ansikte, de kommer ha mannen med mest makt i hela världen som talesperson. Starka intressen, inte sällan stödda av företag som tjänar på utvinningen av fossila bränslen, kommer få ännu starkare stöd för att hindra lagstiftning och regler som minskar utsläppen av koldioxid.

För åtskilliga miljoner människor är Trumps vinst ett hot mot deras framtid. Människor på landsbygden i fattiga länder drabbas redan hårt av förändringarna i klimatet. Jag har själv träffat många jordbruksfamiljer i Tanzania, Kenya och Uganda som vittnar om att perioderna av torka har blivit längre och att regnen är mer intensiva och oförutsägbara än tidigare. Det betyder kraftigt minskade skördar och att inkomsterna som ska räcka till mat, kläder och skolavgifter uteblir.

I dag står USA för cirka 18 procent av världens utsläpp. Att Donald Trump låter koldioxidutsläppen öka kommer följaktligen att göra livet ännu svårare för människor som lever i fattigdom och är beroende av vad jorden ger.

Nu mer än någonsin behöver klimatet och världens fattiga att vi kraftsamlar och står upp för en god och grön framtid. Sverige kan bidra genom att agera kraftfullt, till exempel i sin nya plats i säkerhetsrådet, för att världssamfundet faktiskt gör det man enats om i de nya globala hållbarhetsmålen och klimatavtalet från Paris.

Parallellt behöver allmänheten och miljö- och biståndsorganisationer jobba ännu hårdare för att stödja människor som kommer drabbas hårt av att Donald Trump tar plats i Vita Huset. Istället för att känna hopplöshet måste vi visa mod, hopp och kraftsamla för klimatet och världens fattiga.

Tack och lov går Donald Trumps klimatåsikter inte bara emot internationell forskning, de går också faktiskt stick i stäv mot en växande amerikansk opinion som oroar sig för klimatförändringarna och vill att deras politiska ledare tar ansvar. Unga amerikanska väljare gav kraftigt stöd till Hillary Clinton, visar preliminära mätningar. Låt oss hoppas att det blir dessa positiva krafter som till slut står som vinnare i framtiden.

Henrik Brundin, biolog och vice vd Vi-skogen